Radar · Nyheter

Fritt fram i EU för Astra Zenecas vaccin

EU:s läkemedelsmyndighet EMA, belägen i Amsterdam, är i fokus i väntan på besked om Astra Zenecas virusvaccin.

Astra Zenecas covidvaccin är ”säkert och effektivt”, anser Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i en granskning. Där ingår dock inte en pinfärsk alarmerande studie från Norge.

En rad länder har de senaste dagarna avbrutit distributionen av vaccinet.

Det tillfälliga stoppet i Sverige beror enligt Folkhälsomyndigheten (FHM) i huvudsak på rapporter om att vaccinerade har fått blödningar, orsakade av brist på blodplättar (ett tillstånd kallat trombocytopeni).

Trots EMA:s besked ligger stoppet i Sverige kvar, säger
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på en presskonferens:

– Vi kommer med ett tydligt besked i nästa vecka.

Enligt honom behöver FHM först ordentligt gå igenom analyserna i EMA:s granskning innan stoppet hävs.

Extremt sällsynt

EMA tog på sig att undersöka om de rapporterade hälsoproblemen med vaccinet för att avgöra om det rörde sig om verkliga biverkningar eller rena tillfälligheter.

Torsdagens svar från huvudkontoret i Amsterdam är entydigt.

– Vaccinet är säkert och effektivt, säger Emer Cooke, EMA:s verkställande direktör, på en digital pressträff.

EMA fortsätter dock att studera möjliga kopplingar mellan mellan vaccinet och blödningar orsakade av brist på blodplättar. Även om en koppling skulle finnas väger fördelarna med vaccinet tyngre än riskerna, lyder myndighetens slutsats.

I Europa har uppemot 17 miljoner doser av vaccinet getts. Bara runt 15 fall av möjlig blodbiverkan är rapporterade.

Norska fallet

Tidigare på torsdagen meddelade en läkargrupp i Norge att de kan koppla Astra Zenecas vaccin till de allvarliga fall av blodpropp som drabbat tre sjukvårdsanställda kort efter vaccinationen. En av de vaccinerade avled senare.

Allt pekar på ett samband, enligt Pål Andre Holme, professor och överläkare vid Oslos universitetssjukhus:

– Jag ser ingen annan möjlighet i dag.

Den norska studien är inte inkluderad i EMA:s granskning.

– Vi har värderat allt som fanns tillgängligt till i går (onsdag), säger Sabine Straus, ordförande i EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet (PRAC).

Hon tillägger att nya rön naturligtvis kommer att ingå när granskningen fortsätter.

Nu uppdaterar EMA sina riktlinjer och rekommenderar att läkare och allmänheten ska informeras om potentiella risker med Astra Zenecas vaccin.

Emer Cooke betonar att de som blivit vaccinerade eller ska bli det, är medvetna om biverkningarna så att de kan vara uppmärksamma på symptom.

– Om det var jag, skulle jag ta vaccinet i morgon, säger hon.

Fakta är allt

EMA:s besked förvånar inte Matti Sällberg, professor och vaccinforskare vid Karolinska institutet:

– Det visar att man tar detta med biverkningar på allvar. Man säger att man inte kan utesluta att en del av de här fallen kan ha en koppling till vaccinet, och det är därför man jobbar vidare med det.

TT: Tror du att det går att tvätta bort den skepsis som många kanske har fått gentemot Astra Zenecas vaccin?

– Det bästa vapnet som finns är kunskap och fakta. Ju mer vi baserar vårt agerande på kunskap och fakta, desto större trovärdighet får vi.

– EMA har gjort så bra man kan just nu, säger Matti Sällberg.

Fakta: Några länder som har valt att pausa vaccinet

Sverige
Norge
Danmark
Island
Tyskland
Italien
Spanien
Frankrike
Estland
Lettland
Litauen
Luxemburg
Portugal
Cypern
Slovenien
Irland
Österrike
Nederländerna
Rumänien
Bulgarien
Thailand
Indonesien
Kongo-Kinshasa
Venezuela

Fotnot: Vissa länder har pausat all vaccinering med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Andra har stoppat användningen av en särskild leverans. Några länder har inte börjat använda företagets produkt ännu och skjuter nu vaccinstarten på framtiden.