Radar · Miljö

Detta sker om graderna stiger – ny studie målar upp skräckscenario

En ny studie från Finland kastar nytt ljus över vilka konsekvenser ökningen av jordens medeltemperatur får för matproduktionen ur ett globalt perspektiv.

Det är sedan tidigare belagt att den globala uppvärmningen får dramatiska och allvarliga konsekvenser redan vid lägre temperaturökningar. Nu visar en ny studie vad som händer vid högre ökningar, med fokus på den globala matproduktionen. Och det är en skräckinjagande bild som målas upp.

Det är forskare vid Aalto-universitetet i Finland som ligger bakom den nya studien, något som Supermiljöbloggen också har rapporterat om.

Studien fokuserar på hur den globala uppvärmningen påverkar världens matproduktion, sett till de 27 vanligaste grödorna och de sex vanligaste boskapsdjuren.

Forskarna pekar i sin slutsats på två olika scenarion till åren 2081-2100 – den ena allvarlig, den andra fullständigt katastrofal.

I förstnämnda scenario har man undersökt vad som händer om temperaturen ökar mellan 1,5 till 2 grader. Utfallet: 5-8 procent av den globala matproduktionen riskerar att gå till spillo.

Utöver det krymper den boreala skogsregionen från sju miljoner kvadratkilometer till sex miljoner. Den boreala skogsregionen avser den tempererade zonen på norra halvklotet och täcker 15 procent av jordens totala landmassa. Den kännetecknas främst av barrskog och tundra.

Det blir sju resor värre

I det ännu värre scenariot har forskarna undersökt vad som händer om temperaturen ökar till mer än 3,7 grader. Utfallet då: En tredjedel av världens matproduktion går förlorad, en öken på fyra miljoner kvadratkilometer breder ut sig och den boreala skogsregionen krymper till tre miljoner kvadratkilometer.

Enligt studien skulle detta främst drabba länder som till exempel Somalia, Sudan, Etiopien, Nigeria och Mali, samt länder i Syd- och Sydostasien, Indien bland annat.

Fakta: Varmt, varmare, varmast – så påverkas världen

Världen ur 1-gradersperspektivet
Det är i den här världen som vi lever i nu, vilket redan har påverkat klimatet på en rad olika sätt. Till exempel:
* I Arktis har havsisens utbredning minskat med cirka 13 procent per årtionde sedan 1979. Konsekvensen: Ju mer is som smälter desto mer absorberas solens strålar i det mörka vattnet. Det påskyndar i sin tur avsmältningen.
* Afrikas horn samt Sydafrika tvingas i allt större utsträckning hantera torka och akut vattenbrist.
* Havsytan har i genomsnitt höjts med cirka tjugo centimeter. Som en konsekvens av det når stormfloder och orkaner längre in mot land.
* I Anderna och Himalaya har det blivit vanligare med översvämningar, lerskred och regnstormar.
Världen ur 1,5- och 2-gradersperspektivet
1,5 grader är som bekant den begränsning i temperaturhöjning som världens länder, vid klimattoppmötet i Paris 2015, kommit överens om. Väl under 2 grader, som ändå inte är en säker nivå enligt FN:s klimatpanel, ska samtliga länder vara enligt avtalet.
Lyckas man inte sker bland annat följande:
* Vid 1,5 grader kommer cirka 14 procent av världens befolkning, minst en gång vart femte år, drabbas av extrema värmeböljor. Om temperaturen överstiger 2 grader drabbas betydligt fler, omkring 37 procent av världens befolkning. Främst är det länder i Afrika och Sydamerika som drabbas, samt länder i Syd- och Sydostasien.
* Havsytan kommer stiga med 40-46 centimeter. Det innebär bland annat att Bangladesh skulle hamna under vatten. Kuster, framförallt i låglänta kuststäder som Calcutta, Miami och New York, blir också mer sårbara för översvämningar. Nämnda städer skulle periodvis riskera att hamna under vatten.
* Minskade skördar är att vänta i stora delar av världen till följd av torka och vattenbrist, en situation som väntas få förödande konsekvenser mot bakgrund av att världens befolkning också ökar.
Världen ur 3-gradersperspektivet
Här når man ett scenario där läget förvärras och eskalerar snabbt. I en värld där medeltemperaturen rört sig bortom 2 grader kan vi bland annat förvänta oss följande:
* Jorden sätter själv i gång så kallade ”feedbackloops”, en process där uppvärmningen ökar ännu mer. Mängden vattenånga ökar till exempel i atmosfären vilket förstärker uppvärmningen.
* En kombination av ökade metanutsläpp från tinande permafrost och från havsbottnar, tillsammans med minskande koldioxidupptag från haven, kan trigga igång en växthuseffekt som skenar bortom mänsklig kontroll.
* I Amazonas kommer 40 procent av regnskogen förstöras och den uppvärmda jorden kommer döda vegetationen.
* Flyktingkriser är att vänta eftersom 200–350 miljoner människor beräknas vara klimatflyktingar till år 2050.
Världen ur 4-gradersperspektivet
* En sjättedel av världens befolkning kommer förlora sin resurs till dricksvatten till följd av att glaciärerna minskar med 90 procent.
* På sommaren är Arktis isfritt. Det kan i sammanhanget ske redan till 2050.
* Det är brist på mat i hela världen och jordens olika ekosystem slås ut eller skadas. Det innebär i sin tur att många arter dör ut.
Världen ur 5-gradersperspektivet
* Stora delar av jorden är helt obrukbara och 50 procent fler människor kommer behöva leva på hälften så mycket säd som i dag.
* Världen beräknas ha dubbelt så många krig jämfört med i dag på grund av konflikter som uppstått till följd av ovannämnda punkter.
Världen ur 6-gradersperspektivet
* Världens regnskogar dör.
Världen ur 7-gradersperspektivet
* I vissa områden är det livsfarligt att röra sig. I djungeln i Costa Rica stiger till exempel luftfuktigheten regelbundet till 90 procent och temperaturen når i perioder över 40 grader. Konsekvensen: En människa skulle kokas till döds, både inifrån och utifrån, inom loppet av ett par timmar.
Källa: Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Naturvårdsverket, New York Magazine, The Met Office, realclimate.org, CNN, Science News, SVT, The Guardian, phys.org, Nature, The New York Times

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV