Radar · Migration

Miljontals på flykt i hemlandet under pandemin

En kvinna från Afghanistan med sina tre barn i ett flyktingläger på Samos i Grekland.

Samtidigt som pandemin inneburit strängare gränskontroller har antalet människor som tvingats lämna sina hem fortsatt att öka. Antalet flyktingar har fördubblats på ett årtionde, larmar FN.

– Allting annat har stannat av (med anledning av pandemin), säger FN:s flyktingchef Filippo Grandi.

– Men krig och konflikt och våld och diskriminering och förföljelse – alla de faktorer som tvingar människor på flykt – har fortgått, tillägger han.

Konflikter och akuta kriser fick tre miljoner människor att lämna sina hem i fjol, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Det innebär att totalt 82,4 miljoner människor – eller en procent av mänskligheten – nu lever på flykt. Det är en fördubbling jämfört med 2011 då motsvarande siffror låg på omkring 40 miljoner.

Det handlar om människor som antingen söker asyl eller redan lever som flyktingar i andra länder, eller som internflyktingar i sina hemländer. Totalt har nu 26,4 miljoner människor i världen flyktingstatus i andra länder, en mindre ökning jämfört med i fjol.

Många stängda gränser

En större ökning syns i stället i antalet internflyktingar, som nu är totalt 48 miljoner – vilket möjligen delvis kan förklaras med de pandemirestriktioner som gjort det svårare att korsa gränser. Minst 164 länder stängde sina gränser under 2020 med anledning av smittspridningen och över hälften av dem nekade både resenärer och människor som flyr för sina liv.

– I ett läge av eskalerande konflikter och våld, i en situation där gränser varit svåra att korsa på grund av covid, är det oundvikligen så att de siffror som ökat är de över internflyktingar, säger Grandi.

FN-rapporten lyfter fram de utdragna konflikterna i Syrien, Afghanistan, Somalia och Jemen, liksom nya våldsutbrott i bland annat Etiopien och Moçambique, som drivande bakom fjolårets fortsatta ökning.

Över 40 procent barn

Det är nionde året i rad som antalet människor på flykt i världen ökar.

Hela 42 procent av flyktingarna och asylsökarna är pojkar och flickor under 18 år, enligt UNHCR:s statistik.

– Tragedin att så många barn föds in i exil borde vara anledning nog att göra långt större ansträngningar för att förhindra och sätta stopp för konflikter och våld, säger Filippo Grandi.

Den stora majoriteten av världens flyktingar har fått skydd i grann- eller närliggande länder, oftast i de fattigare delarna av världen.

De största flyktingbefolkningarna finns i Turkiet, med omkring 3,7 miljoner flyktingar, Colombia (1,7 miljoner), Pakistan och Uganda (1,4 miljoner var) och Tyskland (1,2 miljoner).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV