Radar · Utrikes

Katolsk grupp får rätt att neka hbtq-par barn

Alla nio domare i USA:s Högsta domstol röstade till förmån för en katolsk organisation.

Ska en adoptionstjänst kopplad till den katolska kyrkan ha rätt att neka samkönade par till att bli fosterföräldrar? Ja, säger samtliga nio domare i USA:s Högsta domstol, som hänvisar till grundlagens första tillägg om religionsfrihet.

Det var den katolska organisationen CSS, som under lång tid haft kontrakt med delstaten Philadelphia att omhänderta och placera barn i behov av familjehem som år 2018 inte längre fick fortsätta sin verksamhet sedan det kommit fram att de av religiösa skäl inte placerade barn hos samkönade par.

CSS har hävdat att delstaten fråntagit organisationen grundlagsstadgad religionsfrihet, medan delstaten sagt sig agera mot diskriminering av hbtq-personer.

”CSS vill bara kunna fortsätta tjänstgöra för Philadelphias barn på ett sätt som stämmer överens med organisationens religiösa övertygelser; inte tvinga någon annan att dela den övertygelsen” förordar den konservativa HD-ordföranden John Roberts i domen.

Beslutet på torsdagen blir avgörande för flera andra delstater som förbjudit privata aktörer som placerar barn i familjehem att neka samkönade par.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV