Radar · Utrikes

Rösträtt indragen i FN på grund av skuld

FN:s generalsekreterare António Guterres.

Sju länder har förlorat sin rösträtt i FN:s generalsförsamling. Anledningen är att de inte har betalat sina skulder till organisationen.

I ett brev till generalförsamlingens president, Volkan Bozkir från Turkiet, namnger generalsekreterare António Guterres länderna Iran, Niger, Libyen, Centralafrikanska republiken, Kongo-Brazzaville, Sydsudan och Zimbabwe.

Enligt FN-stadgan får ett land inte ha mer än två årsskulder obetalda. Iran till exempel måste betala minst 16,2 miljoner dollar, motsvarande ungefär 136 miljoner kronor.

FN:s årliga budget är omkring 27 miljarder kronor. Budgeten för fredsbevarande insatser är separat och ligger på omkring 52 miljarder kronor per år.