Radar · Inrikes

Brott mot pandemilagen ger 2000 kronor i böter

Personer som bryter som föreskrifter i den nya pandemilagen som utfärdas av regeringen kan bli skyldiga att betala böter på 2000 kronor.

Nu står det klart att den som bryter mot föreskrifter i pandemilagen bli skyldig att betala böter på 2000 kronor. Det har riksåklagaren fattat beslut om i dag.

Det var i förra veckan som riksåklagaren skickade ut förslaget på remiss om att bötesbeloppet för brott mot den nya pandemilagen ska vara 2000 kronor.

Då berörda myndigheter inte har haft något att invända har riksåklagaren i dag fattat beslut om att polisen på plats kommer kunna utfärda en bot på 2000 kronor för den som bryter mot föreskrifter i pandemilagen. Även ungdomar från 15 år och uppåt omfattas av beslutet.

– Beloppet är satt, men hur föreskrifterna kan komma att se ut vet vi inte än. Vi får avvakta tills vi vet hur regeringen gör, säger kammaråklagare Isabelle Bjursten till SVT Nyheter.

Bötesbeloppet träder i kraft den 27 januari i år och berör endast föreskrifter i pandemilagen som har utfärdats av regeringen. Om regeringen med stöd i den nya pandemilagen exempelvis beslutar om förbud att vistas på vissa platser och man bryter mot detta, kan man bötfällas. Det kan också handla om brott mot föreskrifter om hur många som får samlas i grupp.

– Från riksåklagarens sida är det här en förberedelse för vad som kan komma att hända när och om regeringen utfärdar de föreskrifter som nämns i nya pandemilagen, säger Isabelle Bjursten.

Den nya pandemilagen som antogs av riksdagen den 8 januari och gäller till och med september 2021 ger regeringen möjlighet att exempelvis stänga ner en del verksamheter som gym och köpcenter och förbjuda att personer vistas på vissa platser med syfte att stoppa spridningen av coronaviruset.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV