Radar · Inrikes

Löfven om hoten mot FHM: ”Fullständigt oacceptabelt”

Statsminister Stefan Löfven (S) reagerar med vrede på hoten mot Folkhälsomyndighetens personal.

Statsminister Stefan Löfven reagerar med vrede över uppgifterna om hot mot Folkhälsomyndighetens personal. ”Att människor som gör sitt allra bästa för oss andra ska möta detta är fullständigt oacceptabelt”, säger han.

– Jag hoppas att det blir rättsliga efterverkningar, men vi kan inte ha någon annan hållning än att det här är oacceptabelt, säger Löfven på en presskonferens om pandemiläget.

– Att kritisera är en sak, helt naturligt i vår demokrati, men hot och hat är oacceptabelt, säger Löfven.

Han utesluter inte straffskärpningar eller andra åtgärder.

– Det finns anledning att se vad vi behöver göra, vi behöver ett samhällsklimat som stärker demokratin och då är hot och hat oacceptabelt. Exakt vad det skulle kunna innebära är för tidigt att säga, men vi har skyldighet som företrädare för demokratin att säkerställa att så många som möjligt kan delta i debatten, säger Stefan Löfven.

Helt förfärligt

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson reagerar också starkt på uppgifterna.

”Detta är helt förfärligt. Ingen ska utsättas för hat och hot, varken vanliga människor eller offentliga personer på myndigheter och i politiken. Det är ett växande demokratiskt problem med hot och hat och det privata priset kan bli för högt för att utföra de viktiga uppgifter som till exempel Folkhälsomyndigheten ansvarar för”, säger han i en skriftlig kommentar till TT.

Grov polarisering

Enligt Kristersson är det här ännu ett uttryck för den grova polarisering vi ser i samhällsdebatten, oviljan att visa respekt mot meningsmotståndare och föra ett vuxet samtal.

”De här personerna som riktar hot måste lagföras och dömas. Och så är det viktigt att politiken föregår med gott exempel – och inte bidrar till ett hårdnande samhällsklimat med allt grövre smutskastning”, säger Moderatledaren.

Centerpartiets ledare Annie Lööf reagerar också på hoten.

"Helt oacceptabelt"

”Det hot och hat som Folkhälsomyndigheten fått ta emot är helt oacceptabelt. Det är oerhört viktigt att de kan känna sig trygga i sin arbetsroll, det är en demokratifråga och vi måste se till så att de som hotar och försöker tysta ställs till svars”, säger hon i en skriftlig kommentar till TT.

Även Kristdemokraternas ledare Ebba Busch reagerar.

”Att flera i ledningen för Folkhälsomyndigheten nu behöver polisskydd är oacceptabelt. Hat och mot politiker har ökat under lång tid och det är oroväckande att det nu drabbar myndighetspersoner. Inga tjänstemän på svenska myndigheter ska behöva oroa sig för sin egen eller för sin familjs säkerhet”, säger hon i en skriftlig kommentar.

Skydd och stöd

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni varnar för att samtalsklimatet brutaliserats.

”Det som tjänstemän på Folkhälsomyndigheten är utsatta för är fullständigt horribelt. Hat, hot och kränkningar ska ingen behöva utstå i sitt tjänsteutövande. Jag förväntar mig att de utsatta får tillräckligt skydd och stöd”, skriver hon i en kommentar.

Samtidigt framhåller hon att detta måste ses i ett större perspektiv.

Brutaliserat klimat

”Samtalsklimatet är på väg att brutaliseras. Journalister förföljs och hånas, forskare håller sig borta från vissa ämnen på grund av hat och hot, och många myndighetspersoner är utsatta. Sveriges samlade svar måste vara klart och tydligt: de som ägnar sitt yrkesliv åt akademin, journalistiken eller i samhällets tjänst med att bistå oss att skilja fakta från fiktion har alltid vårt fulla stöd”, skriver hon till TT.

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar ser också allvarligt på det inträffade.

”Vi tar alla former av hot mot såväl myndigheter som politiska instanser på största möjliga allvar. De är inte endast hot mot individer utan också hot mot rättsstaten och demokratin”, skriver hon i en kommentar.