Radar · Djurrätt

4 miljoner fler djur dödades 2020

94 procent av alla slaktade landlevande djur i Sverige 2020 var kycklingar.

I fjol dödades nära 118 miljoner landlevande djur på svenska slakterier, visar statistik från Jordbruksverket. Det är en ökning med över 4 miljoner från 2019.

Under år 2020 dödades 117 871 140 landlevande djur på slakterier i Sverige, enligt Jordbruksverkets statistik.

Malin Gustafsson, talesperson för organisationen Djurrättsalliansen, beskriver i ett uttalande summan som ”ogripbar och enorm”.

– Var och en av alla de här individerna gick en brutal död till mötes då det är vad all slakt innebär – brutala våldshandlingar. Och livet de levde innan de dödades innebar för majoriteten av djuren en miserabel livssituation i en djurfabrik. Det går inte på något vis att rättfärdiga att vi behandlar andra djur så här, säger hon.

94 procent av de dödade djuren var kycklingar. Under 2020 dödades 4,2 miljoner fler kycklingar i Sverige än under 2019.

Alla djur som dödats i Sveriges djurindustri ingår inte i statistiken ovan. Till exempel omfattas inte de flera miljarder fiskar som årligen dödas. Orsaken till det är enligt Djurrättsalliansen att de inte räknas som individer, utan bara i vikt, vilket gör att tillförlitlig statistik saknas.

Fakta: Djur som slaktats i Sverige 2020

(Procentsatser i parentes anger andel av totalt antal individer.)

Nötkreatur: 434 450 individer (0,4 %)

Gris: 2 622 800 individer (2,2 %)

Får: 240 540 individer (0,2 %)

Kycklingar: 110 334 650 individer, varav 3 148 830 ”kasserade” individer (93,6 %)

Höns: 3 716 970 individer, varav 301 680 ”kasserade” individer (3,2 %)

Kalkoner: 521 730 individer, varav 9580 ”kasserade” individer (0,4 %)

Totalt: 117 871 140 individer (100 %)

”Kasserade” individer betyder fjäderfä som inte bedömts duga som föda för människor, till exempel på grund av att djuren skadats eller dött på väg till slakteriet.

Källa: Jordbruksverket och Djurrättsalliansen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV