Radar · Miljö

Rekordlångt godståg testkörs

Ökad kapacitet med längre, tyngre och snabbare godståg ska bidra till att uppnå klimatmålen.

Längre tåg och ökad last ska bidra till en hållbar godstrafik. I dag provkörs ett 835 meter långt godståg från tyska Maschen till Malmö.

Trafikverkets mål är att utöka järnvägens kapacitet och göra den till ett kostnadseffektivt och klimatsmart alternativ till vägtransporter. Ett sätt – med jämförelsevis låga investeringskostnader – är att köra längre tåg.

– Syftet är att uppnå klimatmålen och en viktig anledning till att vi tittar just på sträckan Malmö–Maschen är att det är en korridor ut i Europa. Där har vi stora flöden och att styra över trafiken till godståg har stor effekt på klimatet, säger Trafikverkets projektledare Michel Gabrielsson.

Lördagens testkörning är en del i ett europeiskt forskningsprogram där syftet är att på sikt kunna öka kapaciteten med hjälp av längre, tyngre och snabbare godståg inom ramen för vad som är möjligt med ett lok.

– Det blir möjligt att transportera mer utan att bygga nya spår eller köpa nya lok. Loket med förare är tågoperatörens största kostnad. Det är en fast kostnad per tåg, medan varje extra vagn som kopplas på ger extra intäkter, säger Michel Gabrielsson.

Små investeringar

I dag tillåter Trafikverket 630 meter långa tåg på de flesta godssträckor med undantag av Malmbanan mellan Luleå och Narvik där tågen får vara 750 meter långa. Med en tåglängd på 835 meter kan 55 stycken 45-fots containrar dras, jämfört med 41 stycken vid dagens maxlängd.

Men längre tåg kräver också investeringar i form av förlängning av mötesspår, utbyggnad av bangårdar och förstärkning av vissa bandelar. Även signalsystem behöver ses över och nya säkerhetsavstånd beräknas genom bromsprov.

– Även om det kommer att ta tid att göra anpassningar så är det förhållandevis små investeringar det handlar om i relation till att bygga ett helt nytt spår. Det är väl investerade pengar för att uppnå Sveriges mål om att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent senast 2030 jämfört med 2010, säger Michel Gabrielsson.

Långtidsplanering

Prognoserna för när de rekordlånga godstågen kan börja gå i reguljär trafik ligger dock långt fram i tiden.

– Den här testkörningen är viktig för oss för att i praktiken uppleva vad det innebär att köra ett så här långt tåg, men ledtiderna för att ändra i järnvägssystemet är dessvärre väldigt långa, säger Michel Gabrielsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV