Radar · Miljö

Per Bolund: ”Största miljösatsningen i modern tid”

Regeringen presenterar flera budgetnyheter inom miljö och klimat.

Nästan 12 miljarder i nya satsningar för klimatet och miljön föreslår regeringen i sin kommande budget. Det framkom när regeringen presenterade flera budgetnyheter inom miljö och klimat.

Sverige ska genomgå en grön återstart efter pandemin, en återstart som ska kosta 12 miljarder kronor. Totalt ska hela miljöbudgeten 2022 uppgå till 22 miljarder. Det sa miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP) på en pressträff i dag fredag.

– Det här är en lång rad åtgärder som verkligen gör skillnad i verkligheten och håller på att bygga det nya fossilfria Sverige, säger Per Bolund.

Syre: Är du och Miljöpartiet nöjda med budgetförslagen? Räcker de?

– Jag är väldigt stolt. Vi har lagt en bra stabil grund för att göra Sverige till ett hållbart och fossilfritt land.

– Men vi är långt ifrån klara. Det är bara början. Det behövs mycket mer grön ekonomi och fler investeringar kommer att behövas. Vi måste fortsätta göra det dyrare att släppa ut koldioxid.

Syre: Är det något i förslagen du tycker är extra viktig?

– Det är två delar. Vi fortsätter att öka i klimatinvesteringsprogram vi har som gör att vi kan bygga bort oljepannor och installera laddstolpar som ersätter bensinstationer och fossila bränslen. Och det här är permanenta lösningar, när investeringarna är gjorda försvinner utsläppen för gott.

– Och våra satsningar på hållbar konsumtion. Vi tar nu bort skatten helt på delningsekonomin.

Regeringen förslår en möjlighet att hyra ut personliga tillgångar som en bil eller båt skattefritt för upp till 20 000 kronor per år, och halverad moms på reparationer av cyklar och skor, från dagens tolv procent till sex.

– Det kommer att göra det billigare att ta hand om det vi redan har, och då kommer vi väldigt snabbt få minskat fotavtryck från konsumtionen. Det är väldigt viktigt, säger Per Bolund.

Elektrifiering av transportsektorn

En förstärkning av elbusspremien på 1,1 miljarder kronor under 2022 och ett ökat stöd till miljölastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner på 200 miljoner kronor finns med i budgetförslaget.

För att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen en satsning på 1 900 miljoner kronor 2022–2024.

Kompetenslyft för klimatet

Regeringen föreslår också ett nytt statligt kompetenslyft för klimatet som ska främja näringslivets klimatomställning och omställning till cirkulär ekonomi.

260 miljoner föreslås gå till högskolorna för en fortsatt satsning på livslångt lärande.

Anslaget till Energimarknadsinspektionens vill regeringen öka med 40 miljoner för 2022 och därefter 35 miljoner per år under 2023 och 2024. Detta för att driva på den omfattande elektrifieringen som samhället står inför.

Regeringen föreslår vidare en satsning på 80 miljoner kronor till länsstyrelsernas arbete med den regionala klimatomställningen.

Nya miljö- och klimatåtgärder 2022

• En del av de förslag som presenterades den 17 september:
• Elbusspremie, stöd till miljölastbilar 1,3 miljarder
• Klimatklivet 800 miljoner
• Kompetenslyft för klimatet 500 miljoner
• Biogasstöd 500 miljoner
• Vattenvård, säkra dricksvatten 290 miljoner
• Ytterligare förslag handlar om att flera myndigheter få ökade anslag för att snabba på tillståndsprocesser, om sänkt moms på reparationer, om slopad skatt på uthyrning samt att kommunernas klimatanpassning förstärks med 500 miljoner.
Källa: TT/Regeringen