Glöd · Debatt

”Centerns attack mot miljöorganisationerna är en skam”

Laforsen är en del av Ljusnan, och vattnets kraft omsätts i el i det här kraftverket utanför Kårböle.

Centerpartiet vill begränsa vilka miljöorganisationer som ska kunna få statligt stöd – till exempel vill de inte att organisationer som motsätter sig utbyggnad av förnybar el ska få stöd. Förnybar el är viktigt, skriver Pär Holmgren (MP) i sin debattartikel – men vi får inte offra miljön i klimatets namn.

DEBATT En fjällvandring som gav dig minnen för livet. En tur i skärgården som var semesterns höjdpunkt. En längre skogsvandring som gav syre och inspiration för den närmaste tiden. Naturen kan ge oss så mycket, intryck och upplevelser som är svåra att mäta i pengar.

Men naturen finns inte i första hand till för oss människor. Naturen har ett egenvärde. En skogs absolut främsta uppgift är – att vara en skog. Det är inte bara människan som är beroende av välfungerande ekosystem. Det är ekosystemen som gör så att hela planeten fungerar, andas och gror. Men för de krafter som prioriterar storföretagen före naturen blir det så klart provocerande med en miljörörelse som gång på gång påpekar dessa självklara samband.

Ja, jag pratar om Centerpartiet. Ett parti som vill luckra upp strandskyddet, ser äganderätten som viktigare än den biologiska mångfalden och som nu också vill begränsa stödet till miljöorganisationer. Ett parti som när jag var barn, och växte upp på 60- och 70-talen, var det självklara gröna partiet i Sverige, men som inte längre är det.

Hur viktig politiken än är för att rädda natur och miljö behövs också en aktiv motpart i starka och levande miljöorganisationer, friluftsorganisationer och scoutrörelser. På precis samma vis som arbetstagare behöver fackförbund som försvarar arbetstagarnas rättigheter, behöver miljön och naturen organisationer som för naturens talan. På samma vis som idrottsrörelsen bidrar till folkhälsan och den personliga utvecklingen för många barn och unga så bidrar friluftsorganisationerna till rörelse och nya intryck för vår unga generation.

Därför är Centerpartiets senaste drag mycket oroande. I en skrivelse till regeringen (6 september) som Supermiljöbloggen uppmärksammat vill Centerpartiet begränsa vilka miljöorganisationer som kan få statligt stöd. Argumentationen handlar om att inte stötta organisationer som motverkar utbyggnaden av förnybar el.

Visst behöver vi mer förnybar el. Men det betyder inte att varje enskilt projekt för utbyggd förnybar el alltid är rätt eller bra. När Älvräddarna motsätter sig exploatering av en orörd älv. När lokalbefolkning och urfolk protesterar mot vindkraft i den unika fjällmiljön. När Skydda skogen försöker rädda urskog från skövling. Utbyggnaden av förnybar el ska alltid ske med hänsyn till miljön, på platser där målkonflikterna är så begränsade som möjligt. Vi får helt enkelt inte offra miljön i klimatets namn.

Antagligen är det de här organisationerna som Centerpartiet syftar på när de pratar om att dra in stödet till organisationer som motverkar utbyggnaden av förnybar el. Men det är bara en gissning – för Centerpartiet har nämligen avböjt att förtydliga vad de menar. Jag hoppas att de vill svara på den här debattartikeln och göra det tydligt var de står. Jag vet att många i miljörörelsen gärna vill veta.

För oss gröna är den politiska kompassen glasklar. Miljöorganisationerna måste stärkas, inte misstänkliggöras. Dessutom ska deras agenda inte kontrolleras politiskt. Därför var det också mycket välkommet när regeringen här om dagen presenterade att stödet till friluftsorganisationer ökas kraftigt, med motsvarande 50 miljoner kronor. Miljöorganisationer och friluftsorganisationer har en naturlig plats i samhällsdebatten. Tyvärr verkar inte Centerpartiet tycka det.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV