Radar · Mänskliga rättigheter

I sommar får homosexuella gifta sig i Schweiz

Prideparad i Zürich, Schweiz, den 4 september, med flera plakat som förespråkar rätt till homosexuella äktenskap.

Från och med den 1 juli ska homosexuella par tillåtas gifta sig i Schweiz, meddelar landets verkställande råd. Beslutet har fattats efter en folkomröstning i slutet av september, som gav ett rungande ja för gaypars rätt till äktenskap. Redan vid årsskiften ska äktenskap som ingåtts i andra länder erkännas som giltigt.

Civila partnerskap, som homosexuella tidigare kunnat lagföra sina relationer som, ska inte längre finnas som alternativ. Personer som redan registrerats i ett sådant ska däremot få behålla sin status.

Schweiz är ett av få länder i Västeuropa som inte redan tillåter äktenskap i samköniga relationer. Den ändrade lagstiftningen kommer göra det möjligt för homosexuella att adoptera barn och göra sin utlandsfödda maka till medborgare under samma villkor som heterosexuella äkta par åtnjuter.