Radar · Inrikes

Vaccinpaus – ett nödvändigt ont: ”Handlar om förtroende”

Vaccineringen med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 är satt på paus.

Bakom pausandet av Astravaccinet som Sverige infört döljer sig en viktig medicinsk princip. En princip som måste följas, nästan oavsett vad konsekvenserna blir. Det menar farmakologen Margareta Reis.

Efter att bara ett 15-tal fall av en möjlig blodbiverkan upptäckts, på uppemot 17 miljoner givna doser runtom i Europa, väljer Folkhälsomyndigheten i samarbete med Läkemedelsverket att pausa vaccineringarna med Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

En överreaktion? Inte alls. Det menar Margareta Reis, docent i farmakologi och chef för avdelningen i klinisk farmakologi i Region Skåne.

– Myndigheterna har agerat alldeles ypperligt. För även om det är en väldigt ovanlig biverkan, så är det så här det måste gå till, säger hon.

Det var på tisdagsmorgonen myndigheterna valde att ta det formella beslutet. Detta efter att de fått ”signaler” om att vaccinet hos ett mycket litet antal individer kan resultera i så kallad trombocytopeni, en allvarlig koagulationsrubbning med bland annat blödningar som följd.

Ett eventuellt orsakssamband och dess misstänkta biverkningar utreds nu av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Till punkt och pricka

Men trots att ingen ännu vet om det var vaccinet som var orsaken, och trots att antalet fall nästan är försvinnande litet i förhållande till antalet givna doser, anser Margareta Reis att Folkhälsomyndigheten har följt regelboken till punkt och pricka.

– Det handlar om förtroende, att vi måste kunna lita på myndigheterna och där de måste få tid att kontrollera om det finns ett samband eller inte, säger Reis.

Vad myndigheterna gör just nu, säger hon, är att försöka hitta minsta gemensamma nämnare bland fallen, för att på så vis se om biverkningen har ett samband med vaccinet och om det är en viss typ av patienter som drabbas.

– Om det här är en biverkan av vaccinet, är den så ovanlig att man aldrig hade kunnat fånga upp den i en klinisk studie. Jag vet inte, men kanske uppkommer den bara hos en mycket liten subpopulation. Oavsett måste man göra en oerhört noggrann analys för att se om det finns ett samband, säger Margareta Reis.

Men den så kallade försiktighetsprincipen har också en baksida. Folkhälsomyndighetens beslut innebär att de tusentals svenskar som skulle ha vaccinerats med astravaccinet denna vecka, nu tvingas vänta. Bara i Norrbotten handlar det om 3 800 personer, något som utsätter dem för en förhöjd risk att drabbas av covid-19.

Skadeskjutet förtroende

– Det är olyckligt, men om man hade blundat för detta hade det kunnat bli kontraproduktivt. Risken för ryktesspridning, fake news och andra felaktigheter är mycket stor just nu. Därför är det viktigt att myndigheterna har på fötterna i sådana här lägen, så de har agerat helt korrekt.

Anders Tegnell (statsepidemiolog) säger att det här visar att säkerhetssystemen fungerar, håller du med om det?

– Ja, det verkar så. I Sverige, och även i Europa, finns mycket gedigna rapporteringssystem för eventuella biverkningar.

Om det visar sig att det var vaccinet som var orsaken, kanske de individer som riskerar att drabbas kan få ett annat vaccin, menar Margareta Reis.

– Förtroendet för det här vaccinet har fått sig en törn. Folk blir rädda, så klart. Men vaccineringarna är bara tillfälligt pausade och det är oerhört viktigt att de kommer i gång igen, men det är lika viktigt att man går till botten med den här misstanken.