Radar · Miljö

Rapport slår fast: 10 miljoner fick fly klimatkatastrofer

Översvämmade hus i Cagayan-området i Filippinerna förra året.

Omkring 10,3 miljoner människor har tvingats lämna sina hem på grund av händelser kopplade till klimatförändringarna det senaste halvåret. Det slås fast i en rapport från Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC).

Under perioden som IFRC har granskat tvingades omkring 2,3 miljoner människor fly undan konflikter. Omkring 60 procent av dem som tvingades fly klimatkopplade händelser som översvämningar och torka i sina länder bor i Asien, enligt organisationen.

Även om statistiken bara omfattar september 2020 till februari 2021 så belyser den en växande global trend när det gäller klimatrelaterade förflyttningar, enligt IFRC:s Helen Brunt som jobbar med migrationsfrågor i Asien och Stillahavsområdet.

Hon konstaterar att läget för många drabbade blir ännu tuffare eftersom ”klimatförändringarna förvärrar existerande faktorer som fattigdom, konflikter och politisk instabilitet”. Det gör återhämtningen svårare, i synnerhet som det händer att flera katastrofer följer på varandra, enligt Brunt.