Energi · På gång

På gång

I dag deltar Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti i ett panelsamtal om koloniseringen av Sápmi, försvenskningspolitiken och rasbiologin.

17–18/3 Sveriges lantbruksuniversitetets Artdatabanken arrangerar digitalt flora- och faunavårdskonferens om förutsättningar, utmaningar och framtid för biologisk mångfald. Medverkar gör bland andra miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Rasism mot samer i historien och i dag

17/3 Forum för levande historia välkomnar till ett digitalt panelsamtal om koloniseringen av Sápmi, försvenskningspolitiken och rasbiologin. Det finns en nationell självbild i Sverige om att samers utsatthet hör till historien, men okunskapen om samisk kultur och historia är utbredd, vilket i sin tur skapar hinder för arbetet för rasism mot samer.

Kemikalier i Östersjön

17/3 Naturskyddsföreningen bjuder in till digital föreläsning och diskussion om kemikalier i Östersjön. Anna Sobek vid Stockholms universitet berättar vad forskningen säger om kemikalier i Östersjön i dag: var de kommer ifrån, vilka de är och vad vi vet eller inte vet om deras effekter på Östersjöns ekosystem.

Amnesty Talks: ICC – en domstol i evig kris?

17/3 Amnesty talks diskuterar vid en digitalt seminarium internationella brottmålsdomstolen ICC, som ofta beskrivs som en domstol i kris. Panelen består av professor i folkrätt Mark Klamberg, internationella straffrättsjuristen Anushka Sehmi och Matt Cannock, ansvarig för Amnesty Internationals center för internationell rättvisa.

När tiden ömsar skinn

17/3 Det är viktigt att alla får komma till tals, men ibland är det inte alltid så lätt att göra sin röst hörd. Studieförbundet Vuxenskolan vill göra plats för fler röster under 2021, då svensk demokrati firar 100 år, genom föreläsnings- och samtalsserien Vad säger du!, som startar med: När tiden ömsar skinn – konsten att värna demokrati och social hållbarhet en digital föreläsning med Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.

Europarådet: Årsrapport om rasism

17/3 Årsrapport om rasismen i Europa presenteras av antirasismenheten Ecri.

Val i Nederländerna

17/3 I dag är det parlamentsval i Nederländerna.

Kollektivavtalets dag

17/3 I dag uppmärksammas Kollektivavtalets dag.

Granskning: Veterinär service i hela Sverige

18/3 Riksrevisionen publicerar granskning om Jordbruksverkets arbete med att säkerställa tillgången till veterinär service i hela Sverige.

Säpo presenterar årsbok 2020

18/3 Säkerhetspolisen presenterar årsbok samt en nulägesbild av hoten mot Sverige vid ett digitalt presseminarium. Säkerhetspolischef Klas Friberg, senior analytiker Kennet Alexandersson och senior analytiker Ahn-Za Hagström medverkar.

Infångning och användning av koldioxid – hur och till vilket pris?

18/3 SNS arrangerar digitalt seminarium om infångning och användning av koldioxid – hur och till vilket pris? Medverkande: Anna Berggren från Perstorp, Paul Hudson från KTH, Filip Johnsson från Chalmers, Thomas Kätterer från SLU, Pia Lindberg från Uppsala universitet, Anders Lyngfelt från Chalmers, Magnus Nydén från Macquarie University, Sydney.

Global klimatstrejk

19/3 Skolstrejkrörelsen Fridays For Future arrangerar en global klimatstrejk under parollen #NoMoreEmptyPromises. I Stockholm arrangeras en utställning gjord av banderoller och plakat med budskapet att politiker ska lyssna till och agera i enlighet med den förenade klimatvetenskapen, Sergels torg mellan klockan 07.00 och 14.00.

Hur bidrar världens länder till Parisavtalet?

19/3 Allt fler länder lämnar in uppdaterade nationella klimatplaner inför COP26 i Glasgow i november 2021. I dessa anger länderna sina nationella åtaganden de närmsta åren för att bidra till Parisavtalets mål. Vad står det egentligen i planerna och hur långt räcker de? Naturvårdsverket arrangerar webbinarium.

Rätt och fel för välmenande reseföretag och turister

19/3 Nätverket Schyst resande arrangerar digitalt seminarium med Joel Bergström från Childhood Foundation om barnen och turisterna – hur kan reseföretagen skydda barns rättigheter?

Dom i mål om uppmärksammat jaktbrott

19/3 Västmanlands tingsrätt meddelar dom i mål om jaktbrott där företagsledaren Karl Hedin är en av fyra åtalade. Hedin ska dels ha försökt jaga varg, dels ha planerat att förgifta varg, genom att lägga giftet karbofuran i kött som skulle spridas som vargbete i naturen.

Politisk poesifestival 2021: Marginaler

21/3 Göteborgs stadsbibliotek arrangerar poesifestival på temat Marginaler. Marginalen kan vara geografisk, kulturell, etnisk eller social och handla om sexualitet, genustillhörighet, politiskt ställningstagande och religiös tillhörighet. Vilka röster kan ha marginaliserats inom poesin? En lång rad uppläsningar och seminarier står på programmet.

Spelet om den digitala ekonomin – var står EU?

22/3 EU-kommissionen i Sverige arrangerar digitalt seminarium om den digitala tekniken som under pandemin varit avgörande för att upprätthålla det ekonomiska och sociala livet. Deltar gör bland andra Margrethe Vestager, EU-kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för digitalisering och konkurrensfrågor, och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Development Talks: Women in Crisis Settings – transforming gaps into synergies

22/3 Sida arrangerar ett officiellt digitalt sidoarrangemang till FN:s kvinnokommissions årliga möte, Women in Crisis Settings – transforming gaps into synergies. Sidas generaldirektör Carin Jämtin inleder. Susanna Moorhead, ordförande i OECDs kommitté för utvecklingsbistånd, håller ett anförande. En panel samtalar.

Fem år sedan terrordåden i Bryssel

22/3 I dag är det fem år sedan terrordåden i Bryssel 2016.

Mötesplats samhällssäkerhet

23– 24/3 MSB och SKR arrangerar digital konferens om krisberedskap. Konferensen tar i år sin utgångspunkt i pågående pandemi, samtidigt som svensk säkerhet står inför stora utmaningar. Bland årets talare finns exempelvis inrikesminister Mikael Damberg och Camilla Asp, vikarierande generaldirektör på MSB.

Klimatsamtal: En strimma av hopp

23/3 Professor Staffan Laestadius samtalar med Klimatpoddens Ragnhild Larsson om sin nya bok ”En strimma av hopp: Klimatkrisen och det postfossila samhället” från Göteborgs stadsbibliotek. I boken undersöks vad som är nödvändigt och möjligt i skapandet av ett postfossilt samhälle.

Medieakademiens förtroendebarometer

23/3 Medieakademien presenterar sin förtroendebarometer om svenska folkets förtroende för politiker, samhällsinstitutioner och företag vid ett digitalt seminarium. Toivo Sjörén från Kantar Sifo och professor i statsvetenskap Henrik Ekengren Oscarsson medverkar.

Val i Israel

23/3 I dag är det val till parlamentet Knesset i Israel – det fjärde på två år.