Radar · Miljö

Varannan hussvala har försvunnit sedan 2000 – så här kan du hjälpa till

Hussvalorna har minskat markant sedan 2000.

Sedan 2000 har varannan hussvala försvunnit i Sverige – och läget beskrivs som ”jättedåligt”. Men du kan faktiskt dra ditt strå till stacken för att förbättra situationen!

Svalornas främsta kännetecken är deras form och fjäderdräkten har främst mörka inslag. Det finns två svalor lever tätt inpå människan – ladusvalan och hussvalan. Ladussvalan har en mörkblå helttäckande rygg och en grunt kluven svart stjärt. Samtidigt som hussvalan känns igen genom en stor vit fläck ovanför stjärten. 

Det finns dock en annan aspekt som tydligt skiljer arterna åt. Hussvalorna har nämligen blivit betydligt färre i Sverige under senare tid, medan ladusvalorna inte ser ut att ha minskat i någon större utsträckning.

Niklas Aronsson, redaktör för Birdlife och författare till flera fågelböcker, menar att läget ser “jättedåligt” ut.

– På 20 år har hussvalan backat med 51 procent och de senaste tio åren är nedgången 19 procent. Det ser likadant ut i resten av Europa. Anledningarna är flera. Dels födan – det finns färre insekter i jordbrukslandskapet där de födosöker. Det påstås också att det kan vara försämringar för dem på övervintringsplatsen i södra Afrika, men jag tror att det är gissningar. Det finns också färre lämpliga platser för dersas häckning nu och så har de mindre möjlighet att bygga sina bon om de väl hittar en lämplig plats, säger han till Natursidan.

Fågelexperten hävdar också att människan bär ett ansvar för den uppkomna situationen. Hussvalorna dras nämligen till hustak där de häckar, samtidigt som människor har en låg tolerans för fåglar. Vilket leder till att deras bon förstörs då de anses förorena bostäderna.

Så kan du hjälpa svalorna

Trots att situationen för hussvalan ser dyster ut så kan man dock som privatperson hjälpa till att vända utvecklingen. Niklas Aronsson förklarar på vilket sätt.

– Du kan hjälpa dem med att sätta upp bon. Men gör det på rätt ställe där hussvalor finns i området. Det kommer inte börja häcka hussvalor i en holk om de nästan aldrig ses på platsen. De vill också gärna ha insektsrika marker och föredrar kust- och jordbrukslandskap framför skog eller inne i städer, säger han.

En holkmodell som brukar användas är en enkel platta med korta väggar som avgränsare. Förutsättningen är dock att det finns lera i närheten som hussvalorna kan hitta och bygga med. Det går även att placera ut lera och hålla den fuktig mellan maj och juni, den tid då fåglarna bygger sina bon. Optimalt är att ha en damm med lerig strandkant, för då hittar svalorna både föda och bomaterial, skriver Natursidan.