Radar · Migration

Jemenitiska lärare i extrem fattigdom – tvingas jobba utan lön

Lärare i Jemen tvingas in i extrem fattigdom när löneutbetalningar halveras och dras in.

I Jemen blir krisen allt värre. Lägg till över ett år av pandemi på det fleråriga kriget och den redan fruktansvärda situationen har förvärrats ytterligare. Att få ihop till brödfödan är för många svårt – nu tvingas jemenitiska lärare, som fått sina löner mer än halverade på grund av indraget stöd från FN-organet UNICEF, in i extrem fattigdom.

Jemen är enligt FN en av de absolut värsta humanitära kriserna på jorden. Under pandemin har situationen blivit ännu svårare och stora delar av befolkningen kämpar för sin och sina familjers överlevnad. Många har blivit arbetslösa – eller tvingats arbeta dubbelt på de sätt som bjuds för att få ihop nog med pengar för att klara dagen.

En av de lärare som drabbats är Sana, som OpenDemocracy intervjuat. Lärare är en av de yrkesgrupper som blivit hårt drabbade av den ekonomiska krisen. Pengarna finns istället i den informella ekonomin – varför Sana har köpt boskap som hon nu ser efter med hopp om att sälja den till sommaren och då tjäna pengar åt sin familj.

– Att föda upp och se efter boskap är inte en enkel uppgift, men det är ändå mycket bättre än att undervisa eftersom det inte finns några löner som betalas ut under den här svåra ekonomiska situationen. Det som hjälper mig genom det här är behovet, tålamod och min kärlek till djuren, säger hon till OpenDemocracy.

Även om lärarjobbet inte längre betalar nog för att det ska i närheten av räcka, tvingas Sana och andra lärare att undervisa ändå. Annars riskerar de att förlora sina jobb. Barn riskerar också att bli utan utbildning – vilket redan är ett stort problem i det krigsdrabbade landet.

Men regeringen gör inte mycket för att hjälpa. Desperationen hos befolkningen ökar i takt med att situationen fortsätter utan att det ser ut att finnas ett slut.

– Visa barmhärtighet för oss, betala våra löner och bespar oss den här kaotiska situationen, säger Sana.

Fram till i år har FN:s organ för att hjälpa barn, UNICEF, bidragit med 70 miljoner amerikanska dollar för att betala lärarlöner i Jemen. Men i år uteblev utbetalningen – något som kraftigt försämrat situationen för Jemens lärare. FN har varnat för hur underfinansiering och givartrötthet kommer slå hårt mot Jemens befolkning vid flera tillfällen.