Glöd · Ledare

I fascisternas Sverige ska flyktingar rånas, isoleras och kastas ut

När Sverigedemokraterna ställde sig bakom Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag till ny migrationspolitik sa de att den var dålig, men ändå ett steg i rätt riktning. Vilken riktning som är rätt i deras värld är ingen hemlighet och har egentligen aldrig varit det, men i fredags kom deras egen motion.

Den innehåller 73 sanslösa punkter – bland annat vill de ta bort möjligheterna för flyktingar att så småningom få permanent uppehållstillstånd. De vill begränsa rätten till offentligt biträde och tolk i asylärenden. De vill konfiskera de asylsökandes tillgångar, och om de inte har nog med tillgångar ska de sedan betala tillbaka kostnaden för att vi tar emot dem.

Under asylprocessen ska de asylsökande bo i särskilda transitcenter där de även kan få viss vård. De ska inte få arbeta och inte delta i några integrationsåtgärder och helst inte få lämna centret. Ja, just det, det handlar om att aktivt och öppet motarbeta integration. Asylsökande ska inte in i samhället, de ska ut.

Så många asylsökande som möjligt ska ut genast. En utvisning ska vara för alltid och om hemlandet inte tar emot den asylsökande ska den kunna skickas till ett tredje land. Polisen ska prioritera ”inre utlänningskontroll” – alltså att kolla identiteten på folk som de tycker ser utländska ut.

Den som vill ta hit familjemedlemmar måste kunna försörja dem, och det gäller även svenska medborgare. Den som får uppehåll som alternativt skyddsbehövande ska inte kunna ta hit familjen alls.

För att bli svensk medborgare ska man ha bott i Sverige i minst tio år, klara prov i svenska språket, svensk kultur och det svenska samhället, samt kunna försörja sig. Även svenska medborgare med ursprung i andra länder ska uppmuntras att återvända. Och trots att SD har talat mycket om återetableringsstöd, alltså att betala människor för att lämna landet, vill de avskaffa stödet.

Inte ett enda av deras förslag handlar om något annat än etnisk rensning och vit överhöghet. Bara så ni vet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV