Radar · Integritet

Ministrar vill reglera plattformar – välkomnas delvis av IT-företag

Anders Ygeman vill att plattformar ska ta bort och hålla borta olagligt innehåll.

I EU diskuteras ny lagstiftning bland annat kring vad som ska tas bort på digitala plattformar. Frågan var uppe i ett samtal om demokrati på internet med tre svenska ministrar samt representanter från Facebook Sverige och Google Sverige den 16 juni.

– Det är oerhört viktigt i lagstiftningsfrågor, som äger rum nu med EU:s Digital Services Act, att det handlar om just olagligt innehåll – inte skadligt – för att det inte ska bli en större gråzon kring vad som ska vara kvar och inte. Detta är svåra beslut som ska fattas med så mycket lokalt och kontextuellt sammanhang som möjligt och ska möjliggöra för folk att göra sin röst hörd, säger Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google Sverige.

Ett av lagstiftningsförslagen, Digital Services Act, DSA, handlar om hur företag hanterar innehåll på sina plattformar.

I samtalet deltog utrikesminister Ann Linde, kultur- och demokratiminister Amanda Lind samt energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Enligt honom behöver företag ta större ansvar för att ta bort olagligt innehåll.

– Jag tycker att det är rimligt med en lagstiftning i botten. Oavsett om det sker på internet eller i Skövde ska vi ha en lagstiftning som reglerar vad man får och inte får göra.

Men han vill lämna vissa regleringar upp till bolag och användare.

– Vi ska vara försiktiga från statlig sida att reglera utan snarare värna en vidsträckt yttrandefrihet som grund, säger Amanda Lind.

Janne Elvelid, samhällspolitisk chef på Facebook Sverige, säger att regleringar välkomnas på vissa områden.

– Specifikt runt val och annonsering, där vi har efterlyst att det är svårt att avgöra vad som är en politisk konversation eller annons och att veta om det ska vara extra strikta regler. Det finns även andra områden.

Janne Elvelid menar att DSA kan förtydliga vad som är olagligt innehåll och företagens ansvar men varnar för att EU-ländernas åsikter går isär och att det innebär inskränkningar i yttrandefriheten.