Radar · Miljö

Miljömålsberedningen vill se en ny havsmiljölag

Att tillåta allmänheten att plocka de Japanska jätteostronen på Västkusten är en del av miljömålsberedningens betänkande om hur miljön i havet ska förbättras.

En ny havsmiljölag bör införas – då situationen för haven är mycket allvarlig. Det är ett av över hundra förslag från en enig miljömålsberedning om hur miljön i havet ska förbättras.

”Havet och människan” heter betänkandet som miljömålsberedningen under fredagen lämnade över till regeringen. Betänkandet är över 1600 sidor lång och innehåller över hundra förslag som tar upp både små och stora frågor – från ostronfiske till att flytta farleder.

Bredden har betydelse

Enligt Emma Nohrén, ordförande i miljömålsberedningen, är det just bredden och det stora antalet förslag som är av betydelse. Hon säger under en presskonferens att det är svårt att rangordna de många förslagen.

– Det är helheten som gör att det kan göra en stor skillnad, säger Emma Nohrén.

– Jag som är Västkustbo tycker att det är väldigt roligt att vi kunna ta med förslag på artnivå, som med ostronet till exempel.

Förslaget om ostron handlar om att göra det möjligt för allmänheten att plocka japanska jätteostron. Mängden japanska jätteostron har under de senaste åren nästan exploderat på den svenska västkusten, och enligt forskare kan utbredningen av arten till viss del bero på ökade havsvattentemperaturer orsakade av klimatförändringar.

Samtliga riksdagens partier har ställt sig bakom betänkandet som tagits fram under två år. Målet med utredningen var att hitta en möjlig väg mot att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt, som är en del av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Två grundfrågor

Som grundfrågor i rapporten ligger koppling mellan hav, klimatförändringen och havsförsurningen samt ekosystemansatsen och ekosystembaserad förvaltning.

– Vi ser överfiske, nedskräpning, försurning, föroreningar, buller och döda bottnar. Samtidigt måste vi se allt i ett nytt ljus med hur klimatförändringarna ytterligare påverkar och stressar haven, säger klimat- och miljöminister Isabella Lövin, efter att hon tagit emot miljömålsberedningens betänkande.

Under presskonferensen kommenterade klimat- och miljöministern också det faktum att Sverige inte kommer nå upp till de flesta miljömål som riksdagen beslutade om 1999 och var satta till 2020.

– Politiken arbetar inte tillräckligt systematiskt och samlat för att uppnå miljömålen, sade Isabella Lövin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV