Radar · Inrikes

Fältbiologerna motsätter sig kapitalism

Fältbiologerna vill öppna diskussionen om ett nytt ekonomiskt system.

Fältbiologerna går emot kapitalismen i sitt nya program för miljörättvisa. De vill därmed öppna upp diskussionen för ett nytt hållbart ekonomiskt system. ”Tillväxt som övergripande mål måste överges”, säger Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna.

Fältbiologernas program för miljörättvisa bygger på att stoppa klimathotet och andra miljöproblem – på ett solidariskt sätt. För att lyckas med detta menar de att det är nödvändigt med grundläggande förändringar i samhällets ekonomiska system – med en ekonomi som måste bli mer demokratisk.

– Vi kan se att varken kapitalismen eller någon annan stats ekonomiska system har lyckats att skapa en hållbar värld, säger Leo Rudberg.

– Vi är antikapitalister, men det betyder inte att vi är socialister. Vi ser att alla ekonomiska system har misslyckats och vi måste skapa något radikalt annorlunda.

Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående barn- och ungdomsorganisation och är Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga.

Myten om grön tillväxt

Nu när, som Rudberg beskriver det, Fältbiologerna tar sin kamp för en levande planet från gatans demonstrationer till maktens korridorer så är myten om grön tillväxt någonting fundamentalt som måste diskuteras. Grön tillväxt som han menar att forskningen gång på gång visat inte fungerar. Istället måste andra mål för ekonomin sättas upp, där produktion och teknikutvecklingen ska gynna hela mänskligheten och ska upprättas inom de planetära gränserna.

– Tyvärr är det nästan inga makthavare som lyssnar på forskningen i det här. Det finns inga empiriska bevis på att storskalig grön tillväxt skulle vara möjlig, säger han.

Vad som konkret måste ske enligt Rudberg är bland annat att fossilindustrin behöver läggas ner, jordbruket ställas om från industriell monokultur till småskalig och ekologisk samt att skogsbruket inte ska bygga på kalhyggen.

Målet: att grundbehoven för alla människor på planeten ska uppfyllas, utan att vi överskrider planetens gränser.

– Det är bara så vi kan bygga en rättvis värld där vi uppfyller miljömålen, säger Leo Rudberg, och pekar på att Sverige har misslyckats med 15 av de 16 miljömål som riksdagen antagit.

– Det är en katastrof.

"Brist på insikt"

Att mycket av den politiska debatten i dag kretsar kring grön tillväxt menar Rudberg inte handlar om kunskapsbrist bland forskarna – utan brist på insikt och förändringsvilja bland politikerna. Han säger att de sitter fast i ett system där tillväxt är ett så självklart samhällsmål så det blir svårt att ens föreställa sig något annat.

– Vi vill lyfta de forskningsresultat som visar att en annan värld faktiskt är möjlig.

För att en omställning ska fungera, och i den takt som är nödvändig, pekar Rudberg på vikten av att den sker solidariskt med stöd till uppsagda arbetare.

– Om människor ser att omställningen kommer kunna skapa goda livsvillkor för både kolgruvearbetare, bönder, flygvärdinnor och studenter kommer omställningen bli populär. Vi kämpar mot systemet och industrierna, inte mot arbetarna inom fossilindustrin, säger Leo Rudberg och pekar på att omställningen kan gå snabbt när väl en kritisk massa reser sig upp och kräver förändring.

Fakta: Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur.
Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående barn- och ungdomsorganisation. 
Källa: Fältbiologerna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV