Radar · Inrikes

Samer förlorar tvist om vargar

Naturvårdsverkets beslut från 2019 om miniminivåer för varg ligger fast.

Fler vargar kommer att tillåtas i Jämtland. Tre samebyar, som överklagat Naturvårdsverkets beslut om att en vargkull ska få leva ostört i länet, förlorade i förvaltningsrätten.

Det är Naturvårdsverkets beslut från maj 2019 om miniminivåer för varg som samebyarna överklagat. De ansåg att beslutet om vargföryngring medför stora skador på rennäringen.

Vart femte år beslutar Naturvårdsverket om miniminivåerna för varg, lo, järv och björn i respektive län. Miniminivå innebär det lägsta möjliga bestånd som garanterar att arten klarar sig långsiktigt.

I maj 2019 höjde verket den nationella miniminivån från 270 vargar till 300. I beslutet som samebyarna begärde att få omprövat fastställdes miniminivån för varg till tio vargar för Jämtlands län.

”Förvaltningsrätten ifrågasätter inte det som samebyarna har anfört om svårigheterna till följd av vargens närvaro i renbetesområden. Samtidigt innebär det här beslutet inte att fler vargar tillkom utan endast att man bekräftade den dåvarande förekomsten. Samebyarna har därför inte gjort sannolikt att det är det här beslutet som har orsakat skadorna”, säger chefsrådman Håkan Åberg om domen i ett pressmeddelande.