Radar · Integritet

Fler ifrågasätter Jamaicas hårda abortlag

En ung aborträttsaktivist med texten "rika gör abort, fattiga dör" på ryggen under en demonstration för legalisering av abort i Buenos Aires, Argentina.

Jamaicas restriktiva abortlag har mycket svåra konsekvenser för landets kvinnor, konstateras i en ny rapport. Flera parlamentsledamöter ställer sig bakom kraven på att lagen bör reformeras – men motståndet förblir hårt från religiösa grupper.

I Jamaica är abort förbjudet förutom i samband med att en kvinnas fysiska eller mentala hälsa står på spel. Men det är en lag som flera parlamentsledamöter vill ändra. Frågan har diskuterats länge i landet, och liksom i många andra länder i regionen har katolska kyrkan förblivit en stark motståndare till en liberalisering av abortlagen.

Juliet Cuthbert-Flynn, som tillhör Jamaicas arbetarparti och är minister vid landets hälsovårdsdepartement, lade 2018 fram ett förslag om att legalisera aborträtten. Frågan debatterades, men utan att gå vidare. Nu planerar hon att föra upp frågan på den politiska dagordningen igen – eftersom så många kvinnor drabbas av komplikationer på grund av illegala aborter.

– Jag anser att det är vår roll som parlamentsledamöter att debattera lagar, även om det leder till kontroverser, säger hon.

Hon får stöd av sin partikollega, senatorn Natalie Campbell Rodriques.

– Det här är något som måste debatteras. Att kvinnor får sina kroppar övervakade känns inte bra, säger hon.

Många dör under osäkra aborter

Bedömare uppger att osäkra aborter är en av de främsta orsakerna till att kvinnor dör i samband med graviditeter i Jamaica – och många tusentals aborter beräknas genomföras varje år i landet. Även om ingen tycks bli dömd till fängelse för lagbrottet, så har minst en läkare gripits efter att ha genomfört en abort på en mycket ung flicka.

Den hårda abortlagen har även många andra konsekvenser för landets kvinnor. Vid sidan av hälsofarorna riskerar även kvinnor som genomför abort att bli stigmatiserade och att drabbas av stora ekonomiska kostnader. Lagen anses även särskilt drabba fattiga och kvinnor på landsbygden, som har färre valmöjligheter.

En färsk EU-finansierad rapport från tankesmedjan Caribbean Policy and Research Institute, Capri, är mycket kritisk mot lagen – som dessutom uppges motverka sitt syfte.

– Människor genomför aborter även om de är olagliga – men då genomförs de med osäkra metoder vilket får allvarliga konsekvenser för kvinnor, barn och samhället i stort, säger Leanne Levers vid Capri.

Stora vårdkostnader

Enligt rapporten orsakar de illegala aborterna även stora vårdkostnader för de kvinnor som drabbas av komplikationer efter osäkra aborter.

Rapportförfattarna rekommenderar därför att abortlagen reformeras. Juliet Cuthbert-Flynn tänker fortsätta sin kamp för att uppnå just det.

– Mitt arbete går ut på att stifta och utforma lagar. Och är jag inte beredd att granska lagar som drevs igenom 1846 så vet jag inte vad jag gör här, säger hon.

Strikta abortlagar

Många länder i Latinamerika och Karibien har mycket strikta lagar mot abort.

Men vid årsskiftet godkände senaten i Argentina ett förslag som innebär att kvinnor får rätt till abort upp till den 14:e graviditetsveckan. Juliet Cuthbert-Flynn säger att hon hoppas att beslutet i Argentina ska driva på en förändring även i Jamaica.

Samtidigt påpekar hon att kyrkliga grupper bedriver ett mycket högljutt opinionsarbete för att bibehålla abortförbudet – och att det därför behövs en stark motkraft.

– Eftersom kyrkan är så tydlig måste även civilsamhället kliva fram och säga sin mening. Även om vi hör allt fler sådana röster, så behövs något liknande som i Argentina – där människor förenade sig för att driva igenom förändringen. Men det krävdes att folk verkligen gick ut och samlade sig, konstaterar Juliet Cuthbert-Flynn.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV