Radar · Politik

Damberg: S till val på högre skatt för rika

Finansminister Mikael Damberg (S) vill ta strid i valrörelsen för högre skatt för rika.

Socialdemokraterna ska gå till val för skattehöjningar för de rikaste. Det lovar finansminister Mikael Damberg (S). På vilket sätt och i vilken omfattning blir en senare fråga.

Trots att Socialdemokraterna gick till val på minskade klyftor både 2014 och 2018 har den ekonomiska ojämlikheten fortsatt att öka. Under den här mandatperioden har bland annat borttagen värnskatt för dem med högst inkomster – vilket Liberalerna drev igenom – ytterligare bidragit till den utvecklingen.

Socialdemokraterna har som parti tagit ställning för bland annat högre kapitalskatter, men någon majoritet för det finns inte i riksdagen. Nu säger finansminister Mikael Damberg i en intervju med TT att Socialdemokraterna kommer ta strid i valrörelsen nästa år för högre skatter för de rikaste. Han tycker sig märka ett starkare stöd i debatten både i Sverige och internationellt för att minska klyftor genom högre skatt för rika.

– Så inför valet nu, är det inte rimligt då att diskutera att de med de högsta inkomsterna också är med och bidrar mer till välfärden? Jag tycker att det är fullt rimligt, säger Mikael Damberg till TT.

På vilket sätt beskattningen av de rika kommer att utformas ska Socialdemokraterna återkomma till i valrörelsen. I den rapport om ekonomisk jämlikhet som en arbetsgrupp ledd av dåvarande finansminister Magdalena Andersson lade fram i våras finns flera förslag på skattehöjningar. Ett av dem är en ”miljonärsskatt” på de högsta förmögenheterna.

Låga räntor och sänkta skatter

De ekonomiska klyftorna ökar i Sverige sedan 80-talets början. Det senaste årtiondet har det allra tydligaste uttrycket för det varit att de allra rikaste dragit ifrån de övriga. 1981 stod de 40 rikaste familjerna i Sverige för en procent av landets samlade förmögenheter, 2018 för sex procent, enligt Konjunkturrådet. Låga räntor och börsuppgång har bidragit, men också sänkta kapitalskatter.

Mikael Damberg menar att frågan om ekonomisk jämlikhet är viktig för honom.

– Den är ju helt central, för det handlar ju om vanliga människors liv. Har man råd att betala hyra? Har man ett jobb att gå till? Har man råd att åka på semester? Det är ju socialdemokrati i någon mening, små kontinuerliga förbättringar av vanliga människors liv, säger han.

Läs mer:

Daniel Suhonen: ”Vi står på tröskeln till en ojämlikhetsexplosion”