Glöd · Debatt

”Vi kan ta bensin ur luften”

Koldioxid som bränsle? Det ska vara möjligt med den senaste FT-tekniken.

Vi måste dra ner våra utsläpp till noll. Nu. Vi kan om vi vill, men vi behöver metoder och fossilfria alternativ också. Ola Gabrielson presenterar ett sådant i sin debattartikel – FT-bränslet.

DEBATT För att åstadkomma en förändring måste vi vilja förändra, naturligtvis, men vi måste också ha en plan. Här kommer ett förslag till en del av planen för att stoppa fossilberoendet. Så här:

Vår civilisations beroende av fossil energi kan delas upp i två delar: kol, som framför allt används till att producera el; och olja, som främst går till transportsektorn. Koleldad el måste ersättas med sol- och vindkraft, men det är en annan delplan. Nu ska vi diskutera oljan.

Tyskland har en hel del kol, däremot inga oljekällor. Det blev ett problem under krigen då det behövdes bensin till militärfordon och flyg. Två kemister, Fischer och Tropsch, utvecklade den så kallade FT-processen, som gjorde kolväten, till exempel bensin, av andra råvaror. Det handlade inte om att minska utsläppen, snarare tvärtom.

På 50-talet var det flera länder som insåg den strategiska fördelen med FT. Länder utan olja, som Thailand och Sydafrika (Sasol), byggde egna FT-anläggningar. USA anade att deras egen olja kunde ta slut, och utvecklade processen av militära skäl, för att slippa vara beroende av import. I dag har USA färdiga lösningar för att tillverka jetbränsle – av havsvatten – ombord på hangarfartyg (för de egna flygplanen), och har certifierat FT-bränsle för bombplan typ B-52.

I takt med att klimatet blir sämre har mer forskning lagts på att använda FT-processen för att slippa fossil olja. Redan 2008 rapporterade de holländska forskarna van Vliet (släkting till Beefheart?) et al att FT-diesel kan produceras till ungefär samma priser som fossil diesel. De valde dock naturgas och biomassa som exempel på råvara, båda med allvarliga miljöproblem.

Det senaste framsteget är att FT kan baseras på koldioxid, CO2, från t.ex. atmosfären utan större energikostnader (Wang et al, www.nist.gov/news-events/news/2020/11/room-temperature-conversion-co2-co-new-way-synthesize-hydrocarbons). Då kan vi alltså ersätta fossilbränsle med ett som har netto noll CO2, till ungefär samma kostnad som dagens bensin, och slipper gå omvägen via biomassa och nedhuggna skogar. (Hur priset ska sättas blir en politisk fråga, men antagligen kommer priset att styra mot lägre konsumtion).

Detta skulle kunna lösa ett komplicerat problem: Vi behöver omedelbart dra ner våra utsläpp till noll för att inte förstöra planeten ännu mer. Samtidigt är vår civilisation baserad på tillgång till billiga kolväten. Massor av pengar är investerade i infrastruktur som använder fossiler; som bilar, lastbilar, båtar, tåg, och flygplan, men också stora delar av tillverkningsindustrin. Vi ska naturligtvis ställa om, men det tar tid om vi ska undvika samhällelig kollaps.

Därför borde våra regeringar som första steg ställa oljebolagen inför ultimatum: Bygg om era anläggningar till att producera CO2-baserat FT-bränsle eller gå i konkurs. Ni har tre–fyra år på er. Lyckas ni så får ni fortsätta tjäna pengar på transportbränsle, men ni får aldrig mer sälja fossila produkter.

Oljebolagens vinster kommer naturligtvis att sjunka, och vissa länder som bygger sin ekonomi på fossiler kommer att drabbas, men de har å andra sidan varit varnade i femtio år.

Sådär. Nu måste vi bara ha en plan för alla ISDS-stämningar som detta kommer att leda till.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV