Radar · Migration

UNCHR avråder från tvångsutvisningar till Afghanistan

Sverige tvångsutvisade afghanska flyktingar som fått avslag på sina asylansökningar fram till och med juni, då Migrationsverket beslutade om ett så kallat verk­stäl­lig­hets­stopp.

FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har utfärdat en rekommendation om att upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Det efter talibanernas maktövertagande i landet.

Under en presskonferens i Geneve i dag meddelade UNHCR att stater inte bör tvinga flyktingar som fått sina asylansökningar avslagna att återvända.

Det med bakgrund av talibanernas maktövertagande.

UNHCR skriver att man är oroad över att personer som haft samröre med den förra afghanska regeringen, utländska arméer och internationella organisationer riskerar att utsättas för brott mot de mänskliga rättigheterna. Situationen är både snabbt föränderlig och osäker, skriver UNHCR vidare.

”Stater har en legal och moralisk skyldighet att låta de som flyr från Afghanistan att söka skydd och att inte med tvång tvinga flyktingar att återvända”.

Svenska Migrationsverket upphörde redan i juni med tvångsutvisningar till Afghanistan. Men så sent som för en vecka sedan insisterade sex EU-länder om att fortsätta med tvångsutvisningar till Afghanistan, trots talibanernas framfart.