Radar · Miljö

Utökat produktionstillstånd för Preem i Göteborg överklagas av V, MP och Fi

Preem är återigen föremål för kritik, den här gången gäller det utökad produktion i raffinaderiet på Hisingen i Göteborg.

Preemraff Göteborg har fått tillstånd från mark- och miljödomstolen att expandera sin produktion. Oacceptabelt, anser Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ som vill att Göteborgs Stad överklagar domen.

I fjol drog Preem tillbaka sin ansökan om att bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil, efter högljudda protester och påtryckningar från aktivister och politiker. Oljekoncernen hade emellertid planer även för sitt andra raffinaderi som ligger i Göteborg på Hisingen.

I en deldom från Mark- och miljödomstolen har Preemraff Göteborg nu getts tillstånd att fortsätta och utöka verksamheten, som enligt ett yttrande från Naturvårdsverket skulle innebära att raffinaderiet går från att vara den åttonde största punktkällan till att bli den sjätte största när det gäller utsläpp av fossil koldioxid från enskilda anläggningar i Sverige.

Oacceptabelt i klimatkris

Beskedet möter skarp kritik från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ i Göteborg, som har lämnat in ett yrkande om överklagan av domen. I ett gemensamt pressmeddelande skriver de att konsekvensen av tillståndet blir en ökning av de totala utsläppen från raffinaderiet med 1,6 miljoner ton fossilfri råvara, vilket med de befintliga utsläppen summerar sig till 7,6 miljoner ton per år fram till och med år 2036.

Preems nya tillstånd för utökad produktion går alltså från 6 till 7,6 miljoner ton råvara vid raffinaderiet i Göteborg. Högst 6 miljoner ton av samtliga råvaror får ha fossilt ursprung.

”Vi drar slutsatsen att om Preem nyttjar hela utrymmet, även om det är för fossilfri produktion, så ökar produktionen och därmed klimatgasutsläppen”, förtydligar Klas Eriksson, kommunikatör och politiskt sakkunnig i trafikfrågor
för Miljöpartiet de gröna i kommunstyrelsen.

Göteborgs stads miljö- och klimatprogram har som mål att sänka klimatutsläppen till nära noll år 2030.

I pressmeddelandet säger Karin Pleijel, kommunalråd för Miljöpartiet i Göteborg, att det är oacceptabelt att utsläppen av koldioxid tillåts öka i ett tillstånd av akut klimatkris:

– Domstolen måste skärpa kraven på Preem. Det här gör att Göteborg och Sverige får ännu svårare att nå klimatmålen.

Krävs snabbare omställning

I tillståndet ingår uppstarten av en ny anläggning för tillverkning av så kallad HVO-diesel som baseras på hydrerad vegetabilisk olja. I yrkandet skriver partierna att de ser positivt på att Preem arbetar för att ställa om sin verksamhet från fossilt till förnybart, under förutsättning att den förnybara råvaran är hållbart producerad.

”Men omställningen behöver ske snabbt om vi ska kunna nå våra klimatmål i linje med Parisavtalet. Vi är därför kritiska till att Preem i sin ansökan vill utöka verksamheten istället för att ersätta fossil råvara med förnybar”, fortsätter skrivelsen.

Domstolen borde istället ha krävt en konkret plan för utfasning av de fossila råvarorna, anser man.

Vill starta storskalig förnybar produktion

På Preems hemsida säger företagets vd Magnus Heimburg i en kommentar till beskedet att de är glada över utfallet och nu kommer att gå igenom domen och analysera vad den innebär för Preem.

– Den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Göteborg är ett viktigt steg på vägen mot våra och Sveriges klimatmål. Ett nytt miljötillstånd ger oss möjlighet att starta storskalig förnybar produktion, vilket är avgörande för vår omställning.

Syre har sökt Preem för en kommentar rörande den planerade överklagan. 

Läs mer:

Preem vill satsa miljarder på biobränsle

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV