Radar · Basinkomst

Basinkomsten i Finland hjälpte en del utsatta att få jobb

Flera personer som saknade arbetsförmåga eller bara kunde jobba deltid på grund av psykisk ohälsa eller sociala problem fick jobb delvis tack vare basinkomsten i Finland, enligt en ny bok.

Experimentet med basinkomst i Finland fick stor uppmärksamhet världen över. Nu har forskarna släppt en bok om studien. I den framkommer att några personer som stod långt bort från arbetsmarknaden, bland annat hemlösa, hade lättare att få jobb tack vare basinkomsten. Men för de allra flesta som var så utsatta förändrades livet inte jättemycket.

De flesta studier om basinkomst görs på lokal nivå. Men här skiljer sig Finland åt. Under 2017 och 2018 genomfördes en nationell studie som omfattade 2 000 arbetslösa personer som fick drygt 5 500 kronor oavsett om de sökte jobb, pluggade eller inte.

Nu släpper dessa forskare boken Experimenting with Unconditional Basic Income. Lessons from the Finnish BI Experiment 2017-2018. I den tar de upp resultaten från studien, bland annat 81 djupintervjuer med deltagare om hur de upplevde effekten av basinkomsten.

Några av dessa berättar att de tidigare har haft mycket svårt att få jobb. Det handlade bland annat om att de saknade arbetsförmåga, eller bara kunde jobba deltid på grund av psykisk ohälsa, hemlöshet eller andra sociala svårigheter. Men trots deras utsatthet fick flera av dessa personer ändå ett betalt arbete när andra året av studien gick mot sitt slut.

Tid att andas

Det var visserligen inte bara basinkomstens förtjänst, uppger forskarna. Deltagarna fick också stöd från samhället och ideella organisationer som de upplevde hjälpte till. Men basinkomsten gjorde att de fick en stabilitet och kunde tänka ut mer långsiktiga planer än tidigare, uppger studien.

Till exempel berättar en intervjuperson att hen hade haft svårt att få jobb på grund av problem med sitt körkort, men tack vare basinkomsten kunde hen ta itu med körkortet och lyckades sedan få ett arbete, som tycktes vara stabilt.

– Experimentet gav mig två års av tidsfrist att se horisonten. Det kändes verkligen som att ”nu har jag tid att andas”, säger hen i boken.

Men överlag förändrades inte livet jättemycket för denna grupp, konstaterar forskarna. De flesta hade lika svårt att få jobb som innan, och basinkomsten var så pass låg att den ändå bara täckte utgifterna för det nödvändigaste.

Trots detta beskrev personer som hade det extra svårt att få jobb ändå  basinkomsten som en ekonomisk trygghet, och som att den minskade stressen eftersom de slapp påtvingade aktiviteter för att få pengarna. 

Läs mer: 

Rapport: Missar i Finlands försök med basinkomst

Basinkomst gick inte som väntat Bättre hälsa är ett lyckat resultat