Energi · På gång

På gång

Lupiner må vara vackra men de är också invasiva.

16/3 EU och Europa står inför stora förändringar. Storbritannien har lämnat EU och en ny era har inletts. Vilka frågor står på dagordningen och vad innebär det för Europa, Sverige och Göteborg? Livesänt panelsamtal från Göteborgs stadsbibliotek.

Ny samlad bild av barns och ungas attityder till kunskap

16/3 Ingenjörsvetenskapsakademiens arrangerar ett digitalt seminarium där en ny samlad överblick av barn och ungas attityder till kunskap presenteras. Rapporten baseras på data från både nationella och internationella undersökningar som bland annat PISA.

Föräldraförsäkringens betydelse för nyanländas etablering

16/3 SNS arrangerar digitalt seminarium om en ny rapport om och hur föräldraledighet under den första tiden i Sverige hänger ihop med senare sysselsättning.

(O)trygghet i förorten – om trygghet utifrån ett nytt perspektiv

16/3 Kulturhuset Blå stället i Göteborg arrangerar ett webbinarium om trygghet utifrån ett bredare perspektiv än kriminalitet, droger och poliser, genom att bland annat prata om erfarenhet av rasism, bristen på mötesplatser, för lite resurser i skolan och ekonomisk otrygghet som källor till oro.

Invasiva främmande arter

16/3 Jätteloka, parkslide, lupin och svartmunnad smörbult är några exempel på invasiva främmande arter som det senaste året har synts i media. Varifrån kommer alla dessa arter och vem är det egentligen som bestämmer vilka arter som klassificeras som invasiva? Naturskyddsföreningen arrangerar digital föreläsning och tipsar om hur man kan bidra till att bekämpa dessa arter.

Hinder och potential för svensk livsmedelsexport

16/3 Livsmedelsföretagen arrangerar ett digitalt seminarium om vad som krävs för att öka den svenska livsmedelsexporten. Medverkar gör bland annat förre EU-kommissionären Cecilia Malmström, förre handelsministern Sten Tolgfors och Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal. Rapporten ”Fem avgörande hinder för svensk livsmedelsexport” släpps i samband med seminariet.

Grön och digital omställning diskuteras i nordiska ministerrådet

16/3 Digitaliseringsminister Anders Ygeman möter de nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digitalisering. På agendan finns bland annat godkännande av färdplanen för Digital North 2.0 och en diskussion med EU-kommissionären Margrethe Vestager om grön och digital omställning.

Stoppa incestdagen

16/3 I dag uppmärksammas Stoppa incestdagen.

Biologisk mångfald på agendan

17–18/3 Sveriges lantbruksuniversitetets Artdatabanken arrangerar digitalt flora- och faunavårdskonferens om förutsättningar, utmaningar och framtid för biologisk mångfald. Medverkar gör bland andra miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Rasism mot samer i historien och i dag

17/3 Forum för levande historia välkomnar till ett digitalt panelsamtal om koloniseringen av Sápmi, försvenskningspolitiken och rasbiologin. Det finns en nationell självbild i Sverige om att samers utsatthet hör till historien, men okunskapen om samisk kultur och historia är utbredd, vilket i sin tur skapar hinder för arbetet för rasism mot samer.

Kemikalier i Östersjön

17/3 Naturskyddsföreningen bjuder in till digital föreläsning och diskussion om kemikalier i Östersjön. Anna Sobek vid Stockholms universitet berättar vad forskningen säger om kemikalier i Östersjön i dag: var de kommer ifrån, vilka de är och vad vi vet eller inte vet om deras effekter på Östersjöns ekosystem.

Amnesty Talks: ICC – en domstol i evig kris?

17/3 Amnesty talks diskuterar vid en digitalt seminarium internationella brottmålsdomstolen ICC, som ofta beskrivs som en domstol i kris. Panelen består av professor i folkrätt Mark Klamberg, internationella straffrättsjuristen Anushka Sehmi och Matt Cannock, ansvarig för Amnesty Internationals center för internationell rättvisa.

När tiden ömsar skinn

17/3 Det är viktigt att alla får komma till tals, men ibland är det inte alltid så lätt att göra sin röst hörd. Studieförbundet Vuxenskolan vill göra plats för fler röster under 2021, då svensk demokrati firar 100 år, genom föreläsnings- och samtalsserien Vad säger du!, som startar med: När tiden ömsar skinn – konsten att värna demokrati och social hållbarhet en digital föreläsning med Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.

Europarådet: Årsrapport om rasism

17/3 Årsrapport om rasismen i Europa presenteras av antirasismenheten Ecri.

Val i Nederländerna

17/3 I dag är det parlamentsval i Nederländerna.

Kollektivavtalets dag

17/3 I dag uppmärksammas Kollektivavtalets dag.

Granskning: Veterinär service i hela Sverige

18/3 Riksrevisionen publicerar granskning om Jordbruksverkets arbete med att säkerställa tillgången till veterinär service i hela Sverige.

Säpo presenterar årsbok 2020

18/3 Säkerhetspolisen presenterar årsbok samt en nulägesbild av hoten mot Sverige vid ett digitalt presseminarium. Säkerhetspolischef Klas Friberg, senior analytiker Kennet Alexandersson och senior analytiker Ahn-Za Hagström medverkar.

Infångning och användning av koldioxid – hur och till vilket pris?

18/3 SNS arrangerar digitalt seminarium om infångning och användning av koldioxid – hur och till vilket pris? Medverkande: Anna Berggren från Perstorp, Paul Hudson från KTH, Filip Johnsson från Chalmers, Thomas Kätterer från SLU, Pia Lindberg från Uppsala universitet, Anders Lyngfelt från Chalmers, Magnus Nydén från Macquarie University, Sydney.

Global klimatstrejk

19/3 Skolstrejkrörelsen Fridays For Future arrangerar en global klimatstrejk under parollen #NoMoreEmptyPromises. I Stockholm arrangeras en utställning gjord av banderoller och plakat med budskapet att politiker ska lyssna till och agera i enlighet med den förenade klimatvetenskapen, Sergels torg mellan klockan 07.00 och 14.00.

Hur bidrar världens länder till Parisavtalet?

19/3 Allt fler länder lämnar in uppdaterade nationella klimatplaner inför COP26 i Glasgow i november 2021. I dessa anger länderna sina nationella åtaganden de närmsta åren för att bidra till Parisavtalets mål. Vad står det egentligen i planerna och hur långt räcker de? Naturvårdsverket arrangerar webbinarium.

Rätt och fel för välmenande reseföretag och turister

19/3 Nätverket Schyst resande arrangerar digitalt seminarium med Joel Bergström från Childhood Foundation om barnen och turisterna – hur kan reseföretagen skydda barns rättigheter?

Dom i mål om uppmärksammat jaktbrott

19/3 Västmanlands tingsrätt meddelar dom i mål om jaktbrott där företagsledaren Karl Hedin är en av fyra åtalade.

Development Talks: Women in Crisis Settings – transforming gaps into synergies

22/3 Sida arrangerar ett officiellt digitalt sidoarrangemang till FN:s kvinnokommissions årliga möte, Women in Crisis Settings – transforming gaps into synergies. Sidas generaldirektör Carin Jämtin inleder. Susanna Moorhead, ordförande i OECDs kommitté för utvecklingsbistånd, håller ett anförande. En panel samtalar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV