Radar · Miljö

Anlagda våtmarker gynnar den biologiska mångfalden

Våtmarker är viktiga för ekosystemen.

300 miljarder fler insekter per år föds i de våtmarker som anlagts av bönder de senaste decennierna, enligt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Sedan 1995 har lantbrukare anlagt minst 15 000 hektar våtmarker genom bland annat EU:s landsbygdsprogram, enligt LRF. Våtmarker bidrar till öka den biologiska mångfalden och gynnar både djur och insekter så som gynnar trollsländor, grodor och fåglar.

– Det är väldigt stora mängder djur som produceras i en våtmark. I en ett hektar (100×100 meter) stor våtmark produceras i storleksordningen 20 miljoner småkryp per år, om man räknar med 2 000 individer per kvadratmeter. I många anlagda vattenmiljöer i Skåne är antalet betydligt högre och kan vara upp till 100 miljoner småkryp per år, berättar Cecilia Holmström som är biolog på Ekologigruppen AB, till LRF.

15 000 hektar våtmarker kan ha bidragit till att ”i storleksordningen minst 300 miljarder extra småkryp föds varje år till nytta för sig själva och som föda åt fåglar och andra”.