Radar · Migration

20 000 afghanska tolkar söker asyl i USA

Personer som arbetat som tolkar för USA demonstrerar utanför USA:s ambassad i Kabul.

Omkring 20 000 afghaner som arbetat som tolkar för USA under kriget i Afghanistan har begärt evakuering till USA, meddelar Vita huset.

USA kommer också att överväga att godkänna ansökningar som görs från familjemedlemmar till tolkarna, vilket enligt en del bedömningar innebär ett totalantal på omkring 100 000 personer.

Afghanerna söker ett speciellt visum, riktad just mot översättare och tolkar som varit verksamma i Irak och Afghanistan. De som har genomgått en säkerhetsgranskning kommer tillfälligt att vistas på en amerikansk militärbas. De som inte är färdiga med granskningen kan antingen komma att föras till en amerikansk militärbas i utlandet, eller till ett tredje land.

De två senatorerna Mark Warner och Marco Rubio uppmanar president Joe Biden att snabba på processen.

”Under två decennier har tusentals afghaner riskerat sina liv för att jobba med underrättelsetjänstpersonal i USA och andra Nato-länder för att bekämpa al-Qaida, Haqqaninätverket, IS och andra terrorgrupper”, skriver de båda i ett brev till presidenten.

De tycker att USA bör överväga att evakuera dem till ett tredjeland och prioritera tolkarna i de amerikanska flyktingprogrammen. Att överge tolkarna skulle kunna skada USA:s rykte.

”Det skulle också vara en fläck på vårt nationella samvete”, skriver de.