Radar · Utrikes

Trump anklagas enligt Ku Klux Klan-lag

Högerextrema gruppen Proud boys i USA.

En demokratisk ledamot i USA:s kongress har lämnat in en stämningsansökan mot tidigare president Donald Trump och hans advokat Rudy Giuliani. Bernie Thompson i representanthuset hänvisar i den civilrättsliga stämningen till en lag från 1871, relaterad till som Ku Klux Klan-lagen.

Lagen stiftades för att komma åt våldsamma hat- och rasistgrupper.
Högerextrema Proud boys och den antistatliga, militanta högergruppen Oath keepers är utpekade i stämningen.

Stämningsansökan, inlämnad till en distriktsdomstol i Washington DC, hänvisar till att personerna och grupperna ”hade ett gemensamt mål i att använda skrämseltaktik, trakassera och hota” för att försöka stoppa utnämningen av Joe Biden som president.

Ytterligare ledamöter väntas ställa sig bakom stämningen.
Trump friades i senaten för anklagelsen om att ha anstiftat upplopp. 57 senatorer röstade för en fällning, men det hade krävts 67 röster för en fällande dom.