Radar · Djurrätt

Studie: Djur som utnyttjas hårt kan bli mindre i storlek

Djur och växter som utnyttjas för hårt av människan kan genomgå evolutionära storleksförändringar, enligt en ny studie av forskare från Lund och Toronto.

Djur och växter som utnyttjas för hårt av människan kan genomgå permanenta storleksförändringar och bli könsmogna i mycket tidigare ålder. Det visar en ny studie där forskare har studerat flicksländor och torsk.

Undersökningen har genomförts av forskare från Lund och Toronto där man har studerat fem olika arter av flicksländor för att ta reda på hur olika miljöfaktorer påverkar vid vilken storlek och ålder flicksländorna blir könsmogna och börjar reproducera sig.

En del förändringar som forskarna kunde se hos flicksländorna visade sig ha likheter med de som torsken utanför Newfounlands kust genomgått.

Torsken blev mindre

Flera års hårt överfiske utanför Newfoundlands kust ledde nämligen till att torsken i området blev mycket mindre i storlek och började föröka sig i tidigare ålder. Något som den var tvungen till för att överleva.

Torsken blev dock inte större igen när överfiskningen upphörde, vilket enligt forskarna tyder på att populationen kan ha genomgått en snabb evolutionär förändring av artens tröskelstorlek, det vill säga den minsta storlek då en organism kan bli könsmogen och börja reproducera sig.

– Våra resultat visar att framtida fiskekvoter kan behöva förändras så att man undviker att arter utvecklar mindre tröskelstorlekar och fastnar där, säger Viktor Nilsson-Örtman, forskare vid Lunds universitet, som står bakom studien tillsammans med Locke Rowe vid universitetet i Toronto.

Kan drabba andra arter

Utifrån storleksförändringarna hos torsken och liknande empiri från de flicksländor som studerats drar forskarna slutsatsen att tröskelstorlekar existerar och styr hur organismer reagerar på olika miljöfaktorer. Det som hände torsken utanför Newfoundlands kust kan alltså drabba andra djur och växter som människan utnyttjar för hårt.

– Jag tror det är viktigt att förstå att både djur och växter som vi använder för vår livsmedelsförsörjning kan genomgå evolutionära förändringar i kroppsstorlek om de utnyttjas för hårt. Torskbestånden utanför Newfoundland är ett exempel, men det kan lika väl gälla grödor som skördas med täta intervall eller jaktbara vilt, säger Viktor Nilsson-Örtman i ett pressmeddelande.

Du kan ta del av studien här: The evolution of developmental thresholds and reaction norms for age and size at maturity.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV