Radar · Migration

S och MP oeniga hur nya förslaget ska tolkas

Jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP).

Miljöpartiet och Socialdemokraterna är inte överens om hur det nya förslaget om humanitär skyddsgrund ska tolkas. Det nya språkröret, jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi vill att fler ska omfattas än vad Socialdemokraterna vill.

I Ekots lördagsintervju sade Märta Stenevi att även personer som fått utvisningsbeslut men som för närvarande omfattas av gymnasielagen ska kunna prövas utifrån den humanitära skyddsgrunden.

Det stämmer dock inte med vad justitieminister Morgan Johansson (S) säger.

”Den som har fått ett lagakraftvunnet ut- eller avvisningsbeslut ska inte kunna omfattas av den humanitära grunden. Men lagstiftningen är komplicerad, och det förekommer många missförstånd. Det är därför uppenbart att detta måste förtydligas ytterligare i det kommande lagförslaget”, säger han i en skriftlig kommentar.

Generös utformning

Regeringspartierna S och MP har kompletterat migrationskommitténs förslag till ny migrationspolitik. Deras förlag om en ny humanitär skyddsgrund har fått en vidare och mer generös utformning än vad kommittén föreslog.

Detta har fått Liberalernas ledare Nyamko Sabuni att hota att lämna januarisamarbetet om inte regeringen går fram med förslag om en smalare skyddsventil.

En humanitär skyddsgrund är tänkt som ett undantag i lagstiftningen, men Migrationsverket har i sitt remissvar framhållit att såsom regeringens förslag är utformat så kommer det inte att bli bara ett undantag.

Verket har pekat på att en möjlig effekt av förslaget är till exempel att många ensamkommande barn och unga som omfattas av den så kallade gymnasielagen, men med utvisningsbeslut, skulle kunna få en ny prövning.

Partiet bekräftar

Stenevi, som nyligen tillträdde som jämställdhets och bostadsminister, tycker att även de med utvisningsbeslut inom den gruppen ska kunna prövas enligt skyddsgrunden.

– Så anser jag att det ska tolkas, sedan får man diskutera förfiningarna i det, sade hon till SR.

Detta skapade först viss förvirring om Stenevi verkligen redogjorde för partiets hållning eller om hon inte hunnit sätta sig in i alla detaljer. Men MP:s migrationspolitiska talesperson Rasmus Ling (MP) bekräftar att det är partiets uppfattning.

– Ja. Det är den ordning vi vill se, säger han till TT.

TT: Det betyder att ni inte är överens med Morgan Johansson (S).

– Det är en komplex fråga det här. Vi håller på att förtydliga detta och det är sannolikt att vi kommer att vilja förtydliga på olika sätt i vissa delar, säger Rasmus Ling.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV