Radar · Miljö

Vågor på havet slungar tillbaka miljögifter

Vågor som bryts på havsytan bidrar till att giftiga PFAS-ämnen återvänder från havet till land, visar en svensk studie.

Miljögifter som samlats i havet återvänder till land när vågor bryts på havsytan, visar en svensk studie. Slutsatsen innebär att gifterna är svårare att bli av med än vad som tidigare varit känt.

Högfluorerande PFAS-ämnen, det vill säga kemikalier som framställs för att exempelvis stöta bort fett och vatten, samlas i vattendrag och rinner så småningom ut i havet. Forskarna har tidigare utgått från att de giftiga ämnena successivt späds ut och hamnar i djuphaven, men en studie från Stockholms universitet omkullkastar den tidigare teorin genom att visa att vågor på havsytan kastar ämnena tillbaka till land.

– Vi har upptäckt att de kan förflyttas från hav till atmosfär med hjälp av havsvattenpartiklar. På så vis kan de cirkulera mellan hav och luft, färdas hundratals kilometer och befinna sig i atmosfären i flera veckor, säger Jana Johansson, medförfattare till studien och forskare vid institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Sprickande bubblor

PFAS-ämnen lägger sig som en koncentrerad hinna på havsytan och tar sig upp i atmosfären med hjälp av så kallat havssprej som skapas av sprickande luftbubblor när vågorna bryts.
Upptäckten innebär att PFAS-ämnen kan utgöra ett större miljöproblem än vad som tidigare varit känt. Det är fortfarande oklart om PFAS-ämnen som återvänder från havet hamnar i livsmedel på land

Fortsätta snurra omkring

– För oss som lever på land är konsekvenserna att det här är ett miljöproblem som vi kommer att få leva med under väldigt lång tid. Även om vi sätter in åtgärder för att minska utsläppen, så kommer det fortsätta snurra omkring och hamna i våra ekosystem, säger Johansson och fortsätter.

– Det är svårt att göra någonting åt utsläpp som har skett för 50 år sedan, men vi kan lära oss av det och inte släppa ut ämnen som är svårnedbrytbara i naturen, vattenlösliga och ytaktiva.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Environmental Science & Technology.