Glöd · Debatt

”Karl-Petter Thorwaldsson borde starta företaget Kina forever”

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldssons ord om Socialdemokraternas relation till gruvor har redan blivit bevingade.

Den nya näringsministern för den nya socialdemokratiska regeringen har klargjort att sossar älskar gruvor. Men om Sverige vill exportera jordartsmetaller borde vi istället återvinna dem och sälja till exempelvis Kina, som har stora problem med sina gruvor, skriver Hans Mannefred i sin debattartikel.

DEBATT LKAB håller nu på med ett återvinningsprojekt för de så kallade sällsynta jordartsmetallerna. De räknar med att kunna stå för 30 procent av EU:s behov genom projektet. I dag finns ingen produktion av dessa metaller inom EU. Kina står för 86 procent av världsproduktionen.

Nu planerar USA, Indien, Japan och Australien att starta verksamheter för att inte vara beroende av Kina. Världsbilden av vem som producerar de sällsynta jordartsmetallerna är under förändring.

Jag föreslår nu att LKAB etablerar ett företag i Kina med företagsnamnet ”Kina forever”, som ska återvinna metallerna och sedan kunna sälja dem till kineserna. Kineserna kommer säkert att bli glada, eftersom det har hänt många gruvolyckor i landet. Det har tvingat kineserna att söka sig ut i världen för att bedriva gruvverksamhet.

Det är ingen hemlighet att kineserna är intresserade av att köpa gruvan i Norra kärr (mellan Ödeshög och Gränna) för att utvinna de så kallade sällsynta jordartsmetallerna, som egentligen inte är sällsynta. De finns på många platser runt om i världen.

Under Annie Lööfs tid som näringsminister öppnandes dörren för att kineserna skulle kunna köpa gruvor i Sverige. Hennes dåvarande stabschef i departement, numera riksdagsledamot  Linda Modig ( C ), reser nu som en folkbildare om gruvornas förträfflighet runt i Sverige för att frälsa Sverige och svenskarna för att vi ska växa som gruvnation.

Det är inte svårt att se att Modig går Svemins ärende, gruvnäringens intresseorganisation. Vad LRF tycker verkar inte intressera henne. Genom sin reseverksamhet skapar hon motsättningar inom partiet, mellan de gamla traditionella centerväljarna (partiets kärnväljare) och de mer nya moderna väljarna som är liberala.

Den nya näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson går också Svemins ärenden när han säger att ”Vi sossar älskar gruvor”. Med detta uttalande är ”Kålle” ute och cyklar i politiken.

Uttalandet gör att Miljöpartiet får plats i den politiska debatten och medvind. Det kan vara detta som räddar Miljöpartiet från att hamna utanför riksdagen.

Att starta som näringsminister med detta uppseendeväckande uttalande är ingen bra början. Karl-Petter Thorwaldsson framstår som en fyrkant. Han borde istället tänka mer som en cirkel, inte minst med tanke på sin bakgrund som ABF:s förbundsordförande.   

En pinne i hjulet för den som vill starta gruvor för att få fram de så kallade sällsynta jordartsmetallerna är att forskningen vid Chalmers i Göteborg visar på att man kan komma att ersätta dessa metaller med knappa metaller i framtiden.

Den största köparen av sällsynta jordartsmetaller är försvarsindustrin. Det hör man mycket lite om i Sverige. Men Biden tog upp detta, när han för en tid sedan motiverade varför de ovan nämnda länderna, nu planerar ett samarbete kring framtagandet av sällsynta jordartsmetaller.

Metallerna kan också användas i mobiltelefoner, vindkraft och elbilar. Det är just det som många av gruvornas vänner tar upp i debatten, och talar om vikten av ”hållbar utveckling”, vilket många människor lockas av. Hade man sagt att det i första hand är försvarsindustrin som använder dessa metaller hade inte budskapet varit lika lätt att sälja in.

Jag uppmanar nu Göran Persson att vid nästa styrelsesammanträde med LKAB ta upp frågan om att starta företaget ”Kina forever”. Det finns pengar att hämta hem för LKAB. Och pengar är något som den gode Persson brinner för. Det är ingen tillfällighet att han är ordförande i Swedbank och av många ses som statsministern som blev bonde och kapitalist på äldre dagar.