Radar · Miljö

Ny larmrapport: Endast tre procent av ekosystemen intakta – människan ansvarig

Endast tre procent av världens ekosystem är helt intakta, visar en ny studie.

En ny studie visar att endast tre procent av världens ekosystem är helt intakta. Nu kommer forskarna med förslag på hur den negativa utvecklingen kan vändas, skriver The Guardian.

Situationen för ekosystemen runt om i världen är minst sagt kritisk. 
Under lång tid har utvecklingen gått i fel riktning, och en ny studie bekräftar att läget är fortsatt mycket allvarligt.

Forskarna bakom studien kommer nämligen fram till att bara tre procent av världens ekosystem är helt orubbade. De flesta områdena som ännu bedöms vara intakta går att hitta i Kongo, östra Sibirien, Amazonas, norra Kanada och Sahara.

I exempelvis Australien kunde man inte hitta något intakt område överhuvudtaget. Flera invasiva arter som katter, rävar, kaniner, getter, och kameler har haft stor inverkan på utvecklingen i landet.

Studien föreslår dock åtgärder som skulle kunna förbättra situationen. 
Forskarna vill se att man återinför exempelvis vargar på platser där de behövs för ekosystemen, och menar att detta kan få upp till 20 procent av ekosystemen intakta igen.

Tidigare studier har dock genom satellitbilder kunnat påvisa att 20-40 procent av ekosystemen är intakta. Den nya studien menar dock att skogar, savanner och tundra kan framstå som intakta om man tittar på bilder ovanifrån. Men att det i själva verket saknas flera vitala arter om man studerar områdena på marknivå.

I dag är det brett accepterat och en sanning att den biologiska mångfalden är i en djup kris, där flera djurpopulationer är mycket hotade.
En del forskare varnar för en sjätte massutrotning som kommer att få stora konsekvenser för tillgången på mat, rent vatten och ren luft.

– Mycket av det vi betraktar som en intakt livsmiljö saknar arter som har jagats av människor, eller försvunnit på grund av invasiva arter eller sjukdomar, säger forskaren Dr Andrew Plumptre, huvudförfattaren till studien, från Cambridge i Storbritannien, enligt The Guardian. 
Plumptre beskriver avslutningsvis läget runt om i världen som “läskigt”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV