Radar · Miljö

Fler markägare nu positiva till att etablera naturreservat

Ett av de senaste naturreservaten i Sverige är Ranesvare naturreservat i Jokkmokk – ett av Sveriges 5 242 naturreservat.

Tre av fem markägare som inrättat naturreservat på sina marker är allt mer positiva till åtgärden, enligt en ny undersökning från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen

Den senaste undersökningen från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen visar att allt fler markägare är positiva till att inrätta naturreservat på sina marker – fler än tre av fem är nu positiva.

I tidigare undersökningar har omkring hälften av markägarna varit positiva till naturreservat. De markägare som själva tagit initiativ till bildandet av naturreservatet är klart mer positiva än i de fall där myndigheten tagit initiativet.

Än mer positiva är markägare till att inrätta biotopskyddsområde på sina marker. Nästan två av tre är positiva till det. Fyra av fem markägarna som tecknat naturvårdsavtal är nöjda.

”Det är bra att markägarnas upplevelse av kontakterna med myndigheter är övervägande positiva och ligger stabilt på den nivån. Samtidigt behöver vi hela tiden sträva efter att utveckla samarbetet med fokus på dialog och delaktighet”, säger Maano Aunapuuchef Områdesskyddsenheten vid Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Enligt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen deltog 1 134 stycken privata markägare i enkäten och svarsfrekvensen var 60 procent.

Naturreservat i Sverige

• Det finns 5 242 naturreservat i Sverige och sammanlagt över 5 miljoner hektar naturreservat.
 • Antal nya naturreservat
2020: 131
2019: 181
2018: 193                                    

• Ny areal som skyddas som naturreservat

2020: 159 000
2019: 45 000
2018: 78 000
Källa: Naturvårdverket