Radar · Miljö

Strömmingsfiskare larmar: Läget är akut

Strömmingen är ryggraden i ekosystemet i Östersjön, här sett från Fårö.

Strömmingen är hotad, varnar Kustfiskarna Bottenhavet. Organisationen larmar om tomma nät på grund av överfiske och föreslår ett tillfälligt fredningsområde i Östersjön.

Området som föreslås ligger strax sydost om Söderhamn och är en plats där strömmingen håller till om vintrarna. Där vill man att trålförbud ska gälla under perioden 1 januari–31 mars nästa år.

Förslaget har lämnats in till näringsdepartementet och Havs- och vattenmyndigheten (Hav).

– Det är katastrofalt dåligt fiske, men allvarligast är det för ekosystemet. Strömmingen är ryggraden i ekosystemet, när den försvinner får man negativa följdeffekter, säger Aksel Ydrén, projektledare på Kustfiskarna Bottenhavet.

"Sista stunden"

I februari meddelade Hav ett åtgärdspaket för att skydda strömmingen i Östersjön. Men det har inte implementerats än, enligt organisationen.

– Åtgärdspaketet är bra om det kan bli verklighet. Men dels är det osäkert och dels alldeles för långt fram i tiden. Förra året sa fiskarna att fångsten man tidigare fick på ett nät får man nu på tio nät, säger Ydrén.

Han säger att stora trålare fiskar i området för att leverera fiskmjöl till Danmark.

– Det här är i absolut sista stunden. Vi har kämpat i många år om sänkta kvoter, men ett tillfälligt stopp är bättre än inget alls.

Surströmmingen hotas

Utöver fisken och fiskarnäringen påverkas även konsumenterna – de som köper surströmming. Dels för att fångsterna är dåliga och dels för att storleken på själva strömmingen har minskat.

– I år har produktionen halverats. Om det fortsätter nedåt blir det väldigt svårt att hålla i gång näringen på lång sikt. Det är svårt att se en framtid med surströmming om det fortsätter så här, säger Ydrén.