Radar · Inrikes

Miljonsatsning ska få fler att vaccinera sig: stora socioekonomiska skillnader

Socialminister Lena Hallengren berättar om en satsning för att få fler att vaccinera sig.

Regeringen avsätter 40 miljoner kronor för att stärka arbetet för att fler ska vaccinera sig.
”Det krävs mer jobb för att höja vaccinationstäckningen”, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Sverige går nu in i en ny fas i vaccinationskampanjen mot covid-19, säger Hallengren på en pressträff.

– Vi har kommit väldigt långt, säger hon.

Hittills har åtta av tio i befolkningen fått minst en dos (gäller de som är 16 år eller äldre).

– Men det betyder inte att arbetet är över, betonar Hallengren.

Inga vita fläckar

Fler behöver fortsatt vaccinera sig.

– Vi vill inte ha några vita fläckar på vaccinationskartan i Sverige, säger hon och tillägger:

– Vaccinationsarbetet behöver nu riktas om.

Marie Morell, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sjukvårdsdelegation, konstaterar att de flesta som vårdas för covid-19 är ovaccinerade.

– Det skapar ett onödigt högt tryck på vården.

Olika sätt

Även Morell betonar att fler behöver vaccinera sig.

– Det vi ser nu är att vi behöver ta en lite annan riktning på vaccinationsarbetet, säger hon.

Det gäller därför att identifiera var det här arbetet behövs som mest för att flera ska vaccinera sig, tillägger Maria Morell. Vaccinationsinsatser anpassas på olika sätt beroende på behovet i kommunen eller regionen.

– Här sker nära samverkan mellan regioner för att dela erfarenheter, säger hon.

– Allt syftar till att vi ska ha en så hög vaccinationstäckning i hela landet som möjligt.

Stora skillnader

Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten, pekar på att det finns stora socioekonomiska skillnader i vaccintäckningen. Det finns även geografiska områden med sämre vaccinationstäckning.

– Det är ett särskilt problem som måste tacklas.

– Det är viktigt att regionerna med full kraft fortsätter fokusera på de här områden, säger Carlson.

Folkhälsomyndigheten kommer inom kort att återkomma med råd och rekommendationer för de personer som inte vaccinerat sig.

Johan Carlson betonar återigen vikten av att vaccinera sig:

– Det är nödvändigt för att vi alla ska kunna återgå till ett normal liv.

Egen risk

TT: Kan du beskriva risken med att vi har vissa grupper i befolkningen som inte vaccinerar sig i samma utsträckning?

– Den huvudsakliga risken är hos dem själva, säger Johan Carlson.

Folkhälsomyndighetens bedömning är fortsatt att det inte kommer att komma någon ytterligare smittovåg som gör att det allmänna trycket på vården blir stort. Risken kring att inte vaccinera sig ligger alltså främst hos individen, enligt Carlson.

– Den som är ovaccinerad är också oskyddad.

Fakta: Vaccinläget

Enligt den senaste statistiken från onsdagen har hittills 7 047 683 personer som är 16 år och äldre fått minst en vaccindos, vilket motsvarar 82,5 procent. 6 252 857 personer har vaccinerats med två doser, vilket motsvarar 73,2 procent av befolkningen som är 16 år och äldre, enligt Folkhälsomyndigheten.
TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV