Radar · Morgonkollen

Stenevi: Högre straff kan stoppa gängvåldet

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi.

Samhället kan bli tryggare med straffskärpningar, säger Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi inför partiets kongress. ”Vi vill överväga de straff som krävs. För att bryta rekryteringen behöver också de gängkriminella tas bort från gatorna.”

Miljöpartiet inleder en tre dagar lång digital kongress på fredag. På kongressen ska partiet anta ett program för social rättvisa, som tar upp allt ifrån mer pengar till välfärden, en starkare a-kassa och högre beskattning för de med högst inkomster.

Även skolan, bostads- och arbetsmarknaden ska diskuteras samt hur samhället ska bli tryggare.

– Jag tror att vi kommer att ha en väldigt viktig diskussion kring vår syn på gängkriminaliteten och vad som krävs för att bryta den en gång för alla, säger språkröret Märta Stenevi.

"Inte jämlikt"

I propositionen som partistyrelsen lägger fram inför kongressen står att straffen ska skärpas när det är effektivt, framförallt för de som rekryterar unga in i kriminalitet och för innehav av vapen och sprängmedel.

MP:s partistyrelse vill också se ett generellt högre straffvärde för brott som en äldre gärningsperson har involverat unga i.

– Det hänger väldigt mycket ihop med vårt arbete med social rättvisa. Vi pratar om jämlikhet och rättvisa förutsättningar för barn. Att ha gäng som härjar utanför skolan och att riskera dras in i gängkriminalitet, att riskera att bli skjuten till och från skolan, det är inte jämlika förutsättningar för barn, säger Märta Stenevi.

Hon beskriver frågan som viktig ideologisk och ser fram emot en diskussion inom MP om det förebyggande arbetet men också hårdare straff.

– Vi vill överväga de straff som krävs och är effektiva. För att bryta rekryteringen behöver också de gängkriminella tas bort från gatorna där barn och unga rör sig.

"Ingen konfliktfråga"

I programmet för social rättvisa föreslås även att Brottsförebyggande rådet (Brå) ska få i uppdrag att ta fram åtgärder mot gängkriminalitet som kan införas på stadsdelsnivå, avhopparverksamheten ska stärkas och socialtjänsten ska få möjlighet att göra brottsförebyggande insatser i fler fall genom så kallat mellantvång.

– Jag tror egentligen inte att det är någon stor konfliktfråga i vårt parti, däremot är det en väldigt viktig fråga för oss att slå fast en del ställningstagande kring. Till exempel att vi behöver kunna överväga de straff som behövs för att få bort gängen från gatorna, säger Stenevi.

Totalt ska cirka 440 motioner och partistyrelsens propositioner behandlas på stämman. En annan proposition är ett politiskt handlingsprogram för nästa mandatperiod. Partiet ska dessutom genomföra val till partistyrelse.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV