Radar · Politik

MP:s kongress: Vill bygga ett ”modernt, grönt folkhem

Påpassat språkrör vid kongressens upptakt.

De sociala frågorna fick lika stort utrymme som klimatet när Miljöpartiet inledde sin kongress. Språkrören, som enhälligt omvaldes, gav också uttryck för en viss självkritik. ”Många tycker nog att vi har varit pekfingriga”, sa Per Bolund.

Inkludering präglade upptakten till Miljöpartiets kongress, som inleddes på fredagen.

– Människor börjar ifrågasätta ohållbara konsumtionsmönster och efterfrågar en cirkulär ekonomi. Vi ska vara en föregångare, men inte gå så långt före att människor känner att de inte hänger med. Vi ska hjälpa alla att komma i mål, sa Per Bolund i ett inledande tal.

Partiet, som knappt nådde över fyraprocentspärren i förra valet, önskar av naturliga skäl att bredda sin väljarbas.

– Miljöpartiet ska vara ett parti för alla, inte bara de som redan har solceller på taket eller kör elbil eller äter vegetariskt. Det ska inte uppfattas som att man måste vara en ”grön ängel”, sa Bolund vid en efterföljande presskonferens, och fortsatte:

– Vi har varit bra på att prata om vad vi inte vill ha men dåliga på att prata om vad vi vill ha. Många tycker nog vi har varit för pekfingriga.

Budskap om solidaritet

Under kongressen ska partiets klimatfärdplan presenteras.

– Jag är oerhört stolt över vad vi åstadkommit under sju år i regeringen. Nu ska vi öka takten ytterligare. Vi vill satsa 100 miljarder per år under tio år för att bygga det nya gröna, moderna folkhemmet. Det är hög tid att använda våra starka statsfinanser för att klara klimatkrisen, sa Per Bolund.

Det ”gröna, moderna folkhemmet” var ett begrepp som språkrören gärna återkom till, liksom frågor om social rättvisa.

– Ett orättvist samhälle kan aldrig någonsin bli ett grönt samhälle. Vi längtar efter solidaritet, jämställdhet och de hållbara lösningarna. Samhället ska erbjuda ett skyddsnät för alla. Du står aldrig ensam, det är vårt viktigaste budskap till väljarna nästa år, sa Bolund.

"Samtidigt som vi har en klimatkris har vi ett otroligt starkt hot mot biologisk mångfald
"Samtidigt som vi har en klimatkris har vi ett otroligt starkt hot mot biologisk mångfald. Att klara att ha båda de målsättningarna i huvudet samtidigt är helt avgörande", sa Märta Stenevi. Foto: Katarina Andersson 

Märta Stenevi knöt an till den aktuella debatten om gängkriminalitet:

– Kampen för social rättvisa är också en kamp mot den grova brottsligheten. Vi är för att polisen ges de verktyg de behöver för att komma ikapp. Och om vi kan minska klyftorna skulle det ge ökad trygghet och frihet till människor i vårt land. Men för att lyckas med det måste resurser omfördelas och finansiering av välfärden öka.

De sista socialliberalerna?

Per Bolund fick mer än en gång frågan om var partiets ideologiska riktning egentligen pekar. Mot Socialdemokraternas vänsterfalang? Hur ska man locka borgerliga väljare?

– Jag tror det finns många gröna väljare, men också några borgerliga väljare, som lockas av ett parti som både vill bekämpa klimatkrisen och även en kris som vi är inne i med ökade ekonomiska klyftor i vårt land. Frågan pekar på hur hela det politiska fältet har förflyttat sig, vår politik skulle nog förr ha kallats socialliberal. Nu finns det inga socialliberaler kvar i Sverige längre, men vi tycker den ingången är något att hålla fast vid, sa Bolund.

Miljöpartiet är inte ett socialistiskt parti, men är inte främmande för att ta in det bästa från olika politiska sidor, tillade han.

– Vi är stolta över att förespråka en politik som skapar ett miljömässigt hållbart samhälle men, som vi också ser det, ett socialt hållbart samhälle.

Bolund poängterade också att man inte kommer samarbeta med SD utan vill bygga en ”allians för anständighet”. 

Under helgens kongress ska cirka 440 motioner samt partistyrelsens propositioner behandlas, bland annat ett politiskt handlingsprogram för nästa mandatperiod. Medlemmarna ska dessutom genomföra val till partistyrelse, och uppmärksamma att Miljöpartiet fyller 40 år.