Radar · Integritet

Kön till opioidbehandling stoppas i Göteborg: ”Folk kommer att dö”

Göteborg lägger för lite resurser på vård för personer som är beroende av opioider, bland annat heroin, jämfört med Sveriges andra stora städer, och hur många som behöver behandling i staden.

Dödligheten är bland den högsta i landet för heroinmissbrukare i Göteborg. Ändå stoppar Sahlgrenska universitetssjukhuset kön för behandling av dem. Resurserna räcker inte till. ”Folk kommer att dö”, säger Joar Guterstam, ordförande i Svensk förening för beroendemedicin, till DN.

Heroinmissbrukare och anhöriga är förtvivlade. Möjligheten att ställa sig i kö för att behandla opioidberoende har stoppats i Göteborg. Samtidigt beräknas runt 5 000 personer i staden vara beroende av heroin, vilket är en dödlig sjukdom.

I Stockholm och Malmö får alla som söker vård hjälp med en gång. Men i Göteborg står 40, 50 personer i kö, och fler än så tillåts inte. Göteborg är den enda regionen som stoppat kön till opioidbehandling, enligt Joar Guterstam, ordförande i Svensk förening för beroendemedicin.

Orsaken förklaras med att antalet heroinmissbrukare ökat under senare år, samtidigt som regionen inte har prioriterat resurser för att hjälpa gruppen. Joar Guterstam uppskattar att regionen lägger runt en tredjedel så mycket resurser på varje patient, jämfört med andra regioner.

Förutom att kön har stoppats i Göteborg används inte heller alltid den behandling som rekommenderas av Socialstyrelsen. Andra läkemedel skrivs ut och det är svårt att få samtalsstöd, vilket är en del av Laro – den behandling som är mest effektiv mot opioidberoende.

– Här finns en dödlig sjukdom där det finns nationella riktlinjer från Socialstyrelsen som med högsta prioritet säger att för att rädda liv på de här patienterna så ska de här riktlinjerna följas. Att göra så här med någon annan patientkategori – ta personer med hjärtinfarkt till exempel – det är omöjligt. Vad det säger oss är att man ser de här människoliven som mindre värda, säger Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet och specialist på beroendesjukdomar, till DN.

Läs mer:

Sverige flest drogrelaterade dödsfall i EU – skademinimering på frammarsch (Syre 9/10 2020)

Forskaren: Små förändringar i drogområdet i ANDT:s strategi (Syre 30/3 2021)

Norge vill avkriminalisera bruk av narkotika (Syre 21/3 2021)