Radar · Miljö

Fler kommuner bör undersöka sitt dricksvatten

Lägre halter PFAS i vattnet än tidigare, men mörkertalet kan vara stort.

Det finns lägre halter av giftiga PFAS-kemikalier i landets dricksvatten än vad som tidigare har uppmätts, enligt en enkät av Livsmedelsverket.
Samtidigt kan mörkertalet vara stort – endast 123 kommuner hade genomfört analyser för PFAS i dricksvattnet.

Av de 257 kommuner som svarade på enkäten var det bara 123 som hade testat för PFAS-halter i dricksvattnet i minst ett vattenverk som försörjer fler än 500 personer.

Det var möjligt att upptäcka halter av giftiga PFAS-kemikaler i 74 av 154 vattenverk och ingen av dem uppvisade halter över den svenska åtgärdsgränsen på 90 nanogram per liter.

Lägre halter

Dricksvattnet från 15 vattenverk, som tillsammans ger 2,2 miljoner svenskar dricksvatten, hade halter över 10 nanogram per liter, men majoriteten hade halter under denna nivå. Endast två vattenverk hade halter på 40 nanogram per liter.

Enligt Livsmedelsverket är detta lägre halter än vad tidigare undersökningar visat från andra myndigheter. Samtidigt uppmanar Livsmedelsverket att fler kommuner testar för PFAS-halter.

Ett intag av allt för höga PFAS-halter under en lång tid kan ha negativa effekter på hälsan. Studier på människor i Blekinge, där dricksvattnet i Ronneby och Kallinge under en lång tid innehöll PFAS, har visat på måttliga riskökningar för njur- och testikelcancer, som är sällsynta cancerformer.

Påverkar immunförsvaret

Studien visar även på en ökad risk för polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) för kvinnor som bott i området. PCOS är en godartad gynekologisk sjukdom, men som kan göra det svårt för kvinnor att bli gravida.

Det finns även studier som visar att PFAS påverkar kolesterolhalt och hämmar kroppens immunförsvar, vilket ökar risken för infektioner och ger ett försämrat immunsvar på vaccinationer.