Zoom

Så mycket – eller lite – vill oppositionen lägga på sjukförsäkringen

Skulle Vänsterpartiet få bestämma skulle de höja sjuk- och aktivitetsersättningen från dagens 9 972 kronor till 11 162 kronor per månad, enligt deras skuggbudget.

Moderaterna vill spara på de sjuka. Sverigedemokraterna vill lägga mest. Men största delen i SD:s budgetförslag går till att sänka små företags sjuklönekostnader. Det framkommer när Syre går igenom hur mycket – eller lite – oppositionspartierna har lagt på sjuka i ”Utgiftsområde 10” i sina budgetmotioner.

Moderaterna är det enda parti som vill spara mer på de sjuka. De vill lägga 11,89 miljarder kronor mindre än regeringens budget som lades i höstas. Den största besparingen handlar om att återinföra den bortre parentesen, alltså tidsgränsen för hur länge en person får vara sjukskriven. Dessutom vill Moderaterna bland annat spara in på sjuk- och aktivitetsersättningen, tidigare kallad förtidspension, för personer som kommer från ett annat land. Detta genom att avskaffa möjligheten att räkna in tid i hemlandet som försäkringstid. Ett sådant förslag håller både KD och SD med om. Det skulle dock bara spara in 300 miljoner av de 11,89 miljarderna.

Kristdemokraterna

Vill återinföra den bortre tidsgränsen och spara 1,9 miljarder kronor på det. Men det skulle ske först nästa år. I år vill de lägga 72 miljoner kronor mer på sjukförsäkringen. De vill till exempel höja garantinivån på aktivitets- och sjukersättningen med 166,6 kronor mer i månaden, alltså den lägsta nivån för det som tidigare kallades sjukpension. KD vill också ge 40 miljoner kronor mer till Försäkringskassan och vill införa en mentor som kan ge personligt stöd åt sjukskrivna i de fall då inte rehabiliteringen fungerar, vilket skulle kosta 7 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna

Vill lägga 5,3 miljarder kronor mer på sjukersättningen jämfört med regeringens förslag från i höstas. Mest handlar det om att sänka små företags sjuklönekostnader – det vill SD lägga 4,1 miljarder kronor på. För de riktigt små företagen skulle det innebär att staten betalade hela sjuklönekostnaden. Samtidigt vill de sänka statens ersättningarna för höga sjuklönekostnader med 1 miljard kronor, trots att detta stöd också går till främst små företag, enligt regeringen. Nästa största utgift – 1 miljard kronor – lägger de på att den som är sjukskriven från dag 180 endast prövas mot yrken inom sitt kompetensområde fram till dag 365. De vill ge personer med sjuk- och aktivitetsersättning 300 kronor mer per månad, att bostadstillägget höjs till samma nivå som för ålderspensionärer, men också att det ska bli svårare för människor från andra länder att få rätt till sjuk- och aktivitetsersättning.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill lägga 3,85 miljarder kronor mer än vad regeringen lade i höstens budget. Bland annat vill de höja garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen från dagens 9 972 kronor till 11 162 kronor per månad, vilket skulle kosta 2,3 miljarder per år. Dessutom vill de höja bostadstillägget för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning så att det är lika högt som för ålderspensionärer. Näst största utgiften i Vänsterpartiets budget gällande sjuka handlar om att sänka sjuklöneansvaret för små företag, som partiet vill lägga 2,25 miljarder kronor på. Liksom SD och Moderaterna vill Vänsterpartiet minska på ersättningen för höga sjuklönekostnader än regeringen.

Alla budgetar utgår från regeringens budget som lades i höstas. Men efter det har regeringen höjt flera anslag till utgiftsområde 10. Syre har dock inte i skrivande stund haft möjlighet att undersöka om de höjda anslagen är mer eller mindre än de förslag som oppositionspartierna också lade fram i höstas. 

Varken Liberalerna eller Centerpartiet lade fram egna budgetmotioner eftersom de sedan Januariavtalet ingår i budgetsamarbetet med den rödgröna regeringen.  

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV