Radar · Djurrätt

Ny avhandling: DN målar oftast upp vargen som ett hot

Från 1990-talet till 2010-talet har bilden av vargen i offentligheten blivit positivare.

En ny studie om den offentliga bilden av vargen i Sverige och Finland visar att Dagens nyheters rapportering skiljer sig från en i övrigt ljusare bild av vargen i mediarapporteringen.

En ny studie, Vargens röst – Rovdjursdiskursen i finsk, finlandssvensk och svensk press från 1990-talet till 2010-talet, visar att den offentliga bilden av vargen blivit allt positivare. Tidigare framställdes vargen som hatad, men en förändring har skett – nu framkommer allt fler positiva röster.

En tidning står dock ut från mängden, nämligen Dagens nyheter och deras rapportering om vargen. Där förekom jägarrösten mer än dubbelt så ofta som röster från miljöorganisationer i brödtexterna –  10 respektive 4 procent. Enligt Aku Ahlholm, som ligger bakom avhandlingen, var det fyra gånger så vanligt att jägare eller djurägare kom till tals i rubriken jämfört med forskare. För miljöorganisationer var det ännu sämre, de fick i stort sett aldrig vara med i rubriker.

Dagens nyheter var den undersökta tidning som skriver flest vargtexter i kategorin ”vargen anfaller/hotar”, berättar Aku Ahlholm till Hufvudstadsbladet.

Överlag visar dock studien att de som tar vargen i försvar blivit fler och starkare. Det menar Aku Ahlholm har att göra med att miljöorganisationerna blivit aktivare och att Finland och Sverige anslöt sig till EU – där EU-direktivet ger vargen ett större skydd.

Men när rösterna som försvarar vargen ökar har konflikten blivit allt häftigare mellan människor i media.

– Försvaret stärker motståndet och tvärtom. I både Finland och Sverige är trenden som den brukar vara i rovdjursfrågor: generellt försvaras vargen i städerna, medan motståndet finns på mindre orter i närheten av vargrevir, säger Aku Ahlholm till  Hufvudstadsbladet.