Radar · Politik

Kärnkraftstvist följer Andersson till Bryssel

Statsminister Magdalena Andersson (S) deltar i sitt första EU-toppmöte i veckan.

Covid-19, höga energipriser och migrantkrisen vid gränsen till Belarus står på dagordningen när statsminister Magdalena Andersson (S) deltar på sitt första EU-toppmöte.
Men i EU-nämnden handlade det mesta om kärnkraft.

Magdalena Andersson är visserligen van vid möten i Bryssel från tiden som finansminister, men nu blir det första gången som hon sitter med bland stats- och regeringschefer från övriga EU-länder.

Redan på onsdagen blir det ett toppmöte med sex östländer och på torsdagen hålls det ordinarie EU-toppmötet – som vanligt med en fullproppad agenda.

Men när Magdalena Andersson samråder med riksdagens EU-nämnd inför mötet hamnar energifrågan i fokus, och särskilt kärnkraftens roll i det förslag som EU-kommissionen väntas presentera den 22 december om den så kallade taxonomin – alltså regler som ska styra investeringar mot klimatmässigt hållbara projekt.

Splittrande fråga

Frågan om naturgas och kärnkraft ska klassas som hållbara eller inte är konfliktfylld och splittrar EU-länderna – och riksdagen.

–Det är regeringens uppfattning att kärnkraften kommer att vara en viktig energikälla under omställningen och att det därför finns anledning att den ska vara med i taxonomin, säger Andersson.

– Däremot delar vi inte uppfattningen att man ska hävda att det är en hållbar energikälla, på samma sätt som vind- eller vattenkraft.

Partier som värnar kärnkraften, däribland Moderaterna, välkomnar den lilla svängning de tycker sig höra i Magdalena Anderssons ståndpunkt.

– Vi har upprepade gånger lyft att kärnkraften ska klassas som hållbar inom taxonomin, säger Jessika Roswall (M).

– Regeringen har redan förspillt tid i denna fråga, men det finns fortfarande tid att argumentera för kärnkraften. Därför anser vi att det är av stor vikt att statsministern tar till orda om detta på mötet.

En majoritet i EU-nämnden anser att statsministern ska argumentera för att kärnkraften ska ses som hållbar i taxonomin när hon möter EU-kollegorna.

"Falsk" majoritet

Frågan har varit uppe förr i EU-nämnden och Anderssons företrädare Stefan Löfven blev KU-anmäld efter att han struntat i att ta upp att kärnkraften ska klassas som hållbar på ett EU-toppmöte. Han kände sig inte bunden av EU-nämndens beslut, eftersom majoriteten bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna är ”falsk” i EU-nämnden. Partierna har inte majoritet i riksdagen som helhet.

Magdalena Andersson påminde om att det är så majoritetsförhållandena ser ut.

– Men jag kommer naturligtvis att redogöra för EU-nämndens och riksdagens uppfattning i den här frågan, säger Andersson.

EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans har inför kommissionens besked nästa vecka framhållit att även om naturgas och kärnkraft kommer att inkluderas i taxonomin, så betyder inte det att de i sig är gröna investeringar, men att man måste konstatera att kärnkraftens nollutsläpp är viktiga när utsläppen ska ned generellt. Och naturgas är viktig i övergången under tiden som kol ska ersättas med förnybar energi.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV