Radar · Inrikes

Detta skapar mest rädsla i världen just nu – Sverige sticker ut

Svenskarna är mest oroade för våld och kriminalitet, enligt en ny undersökning från Ipsos.

Vad oroar sig människor mest för i olika länder? Det kan nu en stor genomgång av analysföretaget Ipsos avslöja – och Sverige sticker ut jämfört med resten av världen.

Världen går igenom en rad kriser hela tiden, och ibland av helt olika slag beroende på nation eller geografiskt område. Under 2020 och 2021 har dock coronapandemin slagit hårt mot människor oavsett var de bor – och tidigare har en undersökning visat att viruset skapade rekordmycket oro globalt. Men det betyder inte att det fortfarande är det största orosmolnet precis överallt.

Ipsos stora undersökning har tagit reda på vad för samhällsproblem som oroar mest i olika länder runtom i världen, och i Sverige är det inte covid-19 som bidrar till mest oro. Inte längre åtminstone. 63 procent av svenskarna uppgav nämligen att de är mest rädda för kriminalitet och våld, trots att Sverige brukar ses på som ett relativt säkert land. I länder som USA och Mexico svarade också flest att de var mest oroade för kriminalitet och våld, skriver Statista.

Sverige är det land med störst andel som oroar sig över våld och kriminalitet
Sverige är det land med störst andel som oroar sig över våld och kriminalitet. Foto: Ipsos/Statista

Malaysia och Japan hade dock coronaviruset som den största orosfaktorn i landet.

Klimatfrågan oroar inte mest någonstans

I andra länder gav man uttryck för sin oro i helt andra frågor. Exempelvis 62 procent av sydafrikanerna uppgav att de var mest oroade över arbetslösheten. Även i Spanien såg man på arbetslösheten som det största bekymret, med 55 procent av den tillfrågade befolkningen.

En annan intressant aspekt av genomgången var att inget av de 28 länderna som ingick svarade att klimatförändringarna var det som oroade mest.

Läs mer: Ökad efterfrågan på väktare bland bostadsföreningar
Läs mer: Regeringen: Sekretess inte ett hinder i kampen mot gängen
Läs mer: Klimatkrisen och mäns påverkan: Hur mycket tänker singelkillar på miljön?