Radar · Politik

Tyska skattepengar kommer snart finansiera högerextrem stiftelse

En mobil valkampanj för Alternativ för Tyskland i Berlin 2019.

Miljontals tyska skattebetalare kommer vara med och finansiera högerextremistisk propaganda, enligt en genomgång från World Socialist Web Site. Partiet Alternativ för Tyskland ska starta en stiftelse – Desiderius Erasmus Foundation – som kommer få 70 miljoner kronor om året från den tyska regeringen.

Det högerextrema och främlingsfientliga partiet Alternativ för Tyskland valdes in i det tyska parlamentet, Bundestag, 2017. När ett parti har suttit i det tyska parlamentet i över en mandatperiod har det enligt parlamentets regler rätt till statligt stöd för att driva en egen stiftelse. Många stora tyska partier tar emot många miljoner varje år för att kunna driva sina stiftelser, vilka i sin tur bland annat kan ha skolor, informationsportaler och ge studenter kopplade till dem stora stipendier. Stiftelserna spelar också en viktig roll i utrikespolitiska sammanhang, enligt World Socialist Web Site.

Partiet SPD, de tyska socialdemokraterna, har till exempel en stiftelse som heter Friedrich Ebert Foundation. Friedrich Ebert Foundation är aktiv i 100 länder, har 600 anställda och ger årligen 3000 studenter stipendium. Det kristdemokratiska regeringspartiet CDU har en stiftelse som har liknande aktiviteter, Konrad Adenauer Foundation. Andra exempel på partipolitiska stiftelser är de grönas Heinrich Böll Foundation och vänsterns Rosa Luxemburg Foundation. 542 miljoner euro betalades 2019 ut till de politiska stiftelserna – och pengarna används delvis för att föra ut deras politiska budskap och sprida information om partiernas ideologierna. Summan som går till stiftelserna är nära tre gånger så hög som det statliga stöd som betalas ut till partierna som stöd för valkampanjer och liknande.

Och nu kommer snart ett högerextremt och främlingsfientligt parti vara bland mottagarna av pengar.

”(Alternativ för Tysklands stiftelse) Desiderius Erasmus Foundation kommer kunna sprida sin högerextrema propaganda med skattebetalarnas pengar”, skriver World Socialist Web Site.

Högerextrem forskning gynnas

Alternativ för Tyskland har hamnat i fokus efter olika utspel flera gånger de senaste åren. Bland annat så har partiet tonat ned betydelsen av förintelsen och kallat Förintelsemonumentet, som är tillägnat alla de judar som dödades under förintelsen, för ”skamligt”.

Med hjälp av det statliga stödet på 70 miljoner euro om året kommer partiet kunna sprida sin ideologi vidare. Alternativ för Tysklands stiftelse kommer kunna influera forskning och utbildning vid universitet, inspirera nästa generations politiska ledare och stötta sina likasinnade världen över – vilket ger partiet ökat inflytande i utrikespolitiken. Stiftelserna får däremot inte direkt ge pengar till valkampanjer eller andra parti-relaterade aktiviteter, men partierna gynnas ändå av stödet som utgår till deras stiftelser. Ett ”Nätverk för akademisk frihet” skapades tidigare i år av 70 akademiker, som fördömer all kritik av höger- och historiska revisionistiska positioner som ett angrepp på akademisk frihet. En av dessa, Jörg Baberowski, föreslås ingå i stiftelsen.

Pengarna till stiftelserna kommer från de olika ministerierna som finansierar olika delar av det. Till exempel så kommer pengarna till internationella aktiviteter från ministerierna för utrikes- och utvecklingsfrågor och utbildningsministeriet finansierar stiftelsernas stipendier. Stiftelserna kan också erhålla klumpsummor som inte är direkt kopplade till något av deras projekt utan kan användas friare, som till exempel för att organisera en studieresa.

Enligt Saba-Nur Cheema, utbildningschef på Anne Franks utbildningscentrum, finns det inget tvivel om Desiderius Erasmus Foundation’s agenda. Stiftelsens ledning utgörs enligt Saba-Nur Cheema bland annat av rasbiologer, konspirationsteoretiker, pseudo-vetenskapsmän och högerextremister från den identitära rörelsen.

Det är dock inte lag på att stiftelserna ska få de här pengarna – utan finns bara i parlamentets regelverk. Men det är inte sannolikt att utbetalningar till Alternativ för Tyskland kommer stoppas. Enligt World Socialist Web Site beror stödet för, och bristen på politiskt motstånd mot det ekonomiska stödet till AfD:s stiftelse på en politisk förskjutning till höger. Något som påskyndats under pandemin.