Radar · Migration

Migrationsförslag läggs utan riksdagsstöd

´Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) går till riksdagen med en proposition trots att han vet på förhand att det med största sannolikher blir avslag.

Regeringen räknar krasst med avslag. Ändå läggs propositionen om lättnader för ensamkommande i den så kallade gymnasielagen fram i riksdagen. Det kan inte uteslutas att det finns stöd, enligt en regeringskälla.

När regeringen tidigare i år presenterade utkastet till lagrådsremiss inför propositionen gjorde Centerpartiet klart att C inte avser att stödja den.

Regeringen behöver Centern för att få tillräckligt stöd för förslaget i riksdagen. Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har alla flaggat för ett nej.

Nej från C

Centern uppger för TT att inget har förändrats.

”Vi står fast vid vårt tidigare besked kring förändringar i gymnasielagen” skriver Jonny Cato Hansson (C) i en skriftlig kommentar.

Propositionen handlar om tillfälliga lättnader i gymnasielagen, från i sommar till och med första halvåret 2023,. Ensamkommande som saknar asylskäl har via lagen kunnat få tillfälliga uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet.

På vissa villkor kan de efter utbildningen kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd.

Med hänvisning till att pandemin har gjort det svårare att hitta jobb och etablera sig på arbetsmarknaden vill regeringen att personerna det gäller ska få tolv månader på sig att hitta ett arbete efter studierna i stället för dagens sex månader. Dessutom ska studiemedel för halvtidsstudier kunna räknas in när en bedömning görs om kravet på försörjning är uppfyllt. Även en typ av subventionerad anställning, så kallad yrkesintroduktion, ska kunna räknas som jobb när ansökan om permanent uppehållstillstånd prövas.

Centerpartiet står däremot bakom den migrationspolitiska proposition som regeringen avser att lägga fram i månadsskiftet april och maj. Där ska ett förslag till ny humanitär skyddsgrund finnas med, något som ger personer utan asylskäl en möjlighet att stanna i Sverige.

Väntar på annan

Den berör också ensamkommandes villkor. Det är bättre att hantera dem i den, anser C.

”Vi har länge drivit på att de ungdomar som klarat gymnasiestudierna, står nära arbetsmarknaden och levt laglydigt i stället ska kunna prövas mot den nya humanitära grunden. Vi inväntar nu regeringens proposition avseende detta.” skriver Jonny Cato.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV